The Real Social

Projectomschrijving

Wat houdt het project in? 

Sportief type, mensen-mens of juist passie voor cultuur, natuur of techniek? En hoeveel tijd wil je besteden aan het project? Flextuin biedt jongeren veel keuzevrijheid, zodat de MDT een leuke ervaring wordt. De Young Potentials kunnen computerlessen geven aan ouderen, sportevenementen organiseren of een proefjeslab voor kinderen begeleiden. Ze sluiten vaak aan bij bestaande programma’s voor jeugd of senioren. Deelnemers worden betrokken bij conceptontwikkeling, uitvoering én verslaglegging (film en video). Coaches begeleiden de jongeren bij de activiteiten, het opdoen van (sociale) vaardigheden, het maken van keuzes en discipline. Er worden diverse teams opgericht: ‘Events’, ‘Social Media’ en ‘Planning en Controle’. Een van de jongeren wordt aangesteld als teamcaptain en vertegenwoordigt de behoeften van het team in de projectgroep, die verder bestaat uit de coaches en samenwerkingspartners.

Beoogde doelen/resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren hebben veel te winnen: ze krijgen voldoening na het zien van gelukkige gezichten, ontwikkelen hun talenten en hun maatschappelijke betrokkenheid groeit. Daarnaast ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding en kunnen ze hun cv boosten door de certificaten die ze ontvangen.

  • Voor de deelnemende organisaties/de samenleving

Door hun frisse, creatieve blik zijn Young Potentials waardevol voor de samenleving. Daarnaast worden professionals bij de betrokken organisaties ontlast, doordat de jongeren zich actief inzetten. Deelnemers ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en sociale vaardigheden die belangrijk zijn om goed te functioneren binnen de samenleving.     

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • In hoeverre draagt de MDT bij aan persoonlijke vorming? 
  • Lukt het om ook jongeren te bereiken die niet vanzelfsprekend deelnemen? Hoe wel/niet?
  • Hoe kunnen bij de evaluatie naast de jongeren ook de kinderen van de naschoolse activiteiten, de senioren en de samenwerkingspartners worden betrokken? 

Doelgroep 

Jongeren van 16-26 jaar, met name in kwetsbare situaties

Regio

Haaglanden/Rijnland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
SAMENVATTING WAT Vanaf volgend jaar zomer (2019) zal de maatschappelijke diensttijd (MDT) van start gaan. Ongeveer de helft van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar zet zich zo nu en dan eens in als vrijwilliger. Het grootste deel van deze jongeren kiest voor de sport (21%) of jeugdwerk (13%). Helaas heeft de andere helft van de jongeren niet zoveel interesse om zich voor een langere periode aan een “MDT” te verbinden. Jongeren geven aan dat vrijwilligerswerk vaak saai is, niet inspirerend en het levert hen weinig op. WIE Deze subsidieaanvraag richt zich op jongeren van 16-26 jaar in de regio Haaglanden en Rijnland. We geven extra aandacht aan jongens en meisjes in kwetsbare situaties, namelijk jongeren die minder maatschappelijk actief zijn maar wel gemotiveerd (o.a. vsv-ers, jongeren met een beperking, jongeren zonder opleiding/werk, vluchtelingenjongeren). RISICO’s De MDT moet volgens jongeren vrijwillig en flexibel zijn qua tijd en duur. Verder dient er een goede match te zijn met hun persoonlijke interesses. De MDT moet hen iets brengen en de kans geven skills en ervaringen op te doen. Het moet hen iets opleveren in vaardigheden, geld, voldoening, waardering en erkenning. Als de MDT dit niet waar kan maken, verkleint dit mogelijk hun betrokkenheid bij de samenleving op latere leeftijd. HOE Om jongeren de tijd van hun leven te geven, bieden wij hen aan: FLEXTUIN 4 YOUNG POTENTIALS. De Flextuin duurt 18 maanden en biedt een gevarieerd aanbod aan ruim 250-300 jongeren. Young Potentials (YP-ers) kunnen in deze “proeverij” (nieuwe) talenten ontdekken en ontwikkelen, maar vooral lekker actief, leuk en gezellig bezig zijn. Flextuin: Een proeverij voor de Young Potentials In de Flextuin betrekken we de jongeren bij het proces van idee tot uitvoering. Door het brede spectrum aan werkzaamheden proeven, ervaren en ontdekken ze waar hun talenten liggen. Bovendien bepalen ze zelf op welke manier en voor welke doelgroep(en) zij graag van betekenis zijn, voor jeugd of senioren. De werkzaamheden variëren van creatie, van conceptontwikkeling tot uitvoering en evaluatie en raken alles ertussenin. Denk aan brainstormen over een sportevenement, cultuurprogramma, ontwikkelen van PR en communicatie, het uitvoeren van activiteiten/workshops. Ook doen zij ervaring op door activiteiten op een professionele manier te filmen en fotograferen. Jongeren doen hiermee verrijkende ervaringen op en kunnen naar eigen inzicht proeven van één of meerdere onderdelen naar keuze. Zij kunnen kiezen voor onderdelen waar zij talent voor hebben, of juist voor onderdelen waarin zij zichzelf meer willen ontwikkelen. Onze coaches begeleiden de jongeren bij de activiteiten, het verwerven van (sociale) vaardigheden, het maken van keuzes, discipline, kortom alles wat ze aan bagage nodig hebben om verder te groeien. Kosten voor de proeftuin Om de proeftuin goed in te richten naar de wensen en behoeften van de Young Potentials is €547.069 nodig. €151.300 Wordt door hoofdaanvrager en samenwerkingspartners gefinancierd. Er is aanvullend €395.769 nodig om de Flextuin uit te kunnen voeren. Samenwerkingspartners voelen zich betrokken bij de jongeren en hebben de ambitie om deze samenwerking en de Flextuin te laten slagen. Met de financiële ondersteuning van ZonmW zetten de partners zich enthousiast in om De Flextuin 4 Young Potentials ook na 18 maanden te kunnen blijven continueren. Laten we er samen voor zorgen dat jongeren zich steeds meer maatschappelijk betrokken gaan voelen! Onze samenwerkingspartners •Onderwijs: Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan •Zorg & Welzijn: Delft voor Elkaar, Don Bosco, Florence •Sport en Cultuur: Haaglanden Beweegt, Alphen Beweegt, Sportief Plus Stichting Ready en Vinrock Entertainment: jongerenorganisatie voor werving en matching (inactieve) jongeren •Onderzoek, monitoring & Evaluatie: JSO
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001220
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Imamdi
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sportief Besteed Groep