Mobiele menu

The Real Social @school

Projectomschrijving

De MDT-reis

In een team van gemiddeld 20 deelnemers ontdekken jongeren hun talenten, en hoe ze die (ook) in kunnen zetten voor anderen. Ze komen gedurende 6 maanden iedere week 5 uur bij elkaar. In die tijd volgen ze inspirerende workshops en leren ze via allerlei spelvormen waar ze goed in zijn, wat ze willen en kunnen. Daarnaast werken ze in teamverband en onder begeleiding van coaches aan ‘challenges’. Dat zijn maatschappelijke activiteiten voor mensen waar ze normaal niet zo snel mee in contact komen: (eenzame) senioren, alleenstaande ouders, mensen met een beperking, mantelzorgers, zorgverleners, enzovoort. Ze organiseren bijvoorbeeld een swingbingo voor mantelzorgers, bakken gezonde muffins voor eenzame ouderen, of maken een rap om aandacht te vragen voor de problemen van tienermoeders. Die activiteiten voeren ze uit in de wijk en bij maatschappelijke organisaties. De eerste 12 weken van deze MDT volgen de jongeren onder schooltijd. De activiteiten van de laatste 8 weken vinden buiten schooltijd plaats. Het programma wordt afgesloten met een eindgala. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, dat ze kunnen gebruiken voor hun cv.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren verbeteren tijdens dit MDT-programma vaardigheden als samenwerken, communiceren, plannen en organiseren. Ze vergroten hun netwerk en worden zich meer bewust van hun talenten en ambities. Ook werken ze aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze doen interessante en praktische ervaringen op die mooi staan op hun cv en hun het gevoel geven van meerwaarde te zijn voor de maatschappij. Daarnaast krijgen jongeren die tijdens de beperkingen wegens corona dreigden uit te vallen, via The Real Social @ School weer meer structuur, sturing en contacten. Dat kan hun motivatie en schoolprestaties verbeteren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Met hun projecten dragen de jongeren bij aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, overgewicht en integratie. Netwerkpartners en deelnemende organisaties krijgen meer inzicht in de belevingswereld van jongeren. En ze krijgen de kans jongeren te enthousiasmeren om zich in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Dat kan zorgen voor nieuwe vrijwilligers of misschien wel toekomstige werknemers.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 23 jaar die voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs volgen. Er is extra aandacht voor jongeren die dreigen uit te vallen en voor vroegtijdige schoolverlaters.

Regio/gemeente(n)

Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Gouda

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De effecten van de coronacrisis zijn zorgwekkend. Ook het onderwijs ervaart problemen als gevolg van corona. Jongeren ervaren stress, voelen zich eenzaam, missen de structuur die school biedt en hebben grote behoefte aan sociale contacten. Door deze problematiek lopen jongeren leerachterstanden op. Het MDT onderwijsprogramma, The Real Social @ School (TRS), draagt bij aan het verbeteren van de leerprestaties. TRS is in fasen ingedeeld en bevat elementen die aanvullend zijn op het reguliere lesprogramma. Sportief Besteed Groep en samenwerkingspartners onderwijs, sport en welzijn zijn trots op deze samenwerking in de gemeenten Zoetermeer, Den Haag, Leiden en Gouda. We werken samen met Oranje Nassau College, Diamantcollege, MBO Rijnland, Rijnland Beweegt, Haaglanden Beweegt, Iedereen-een-maaltijd, Sport Heroes, Borntowin, Gemeente Zoetermeer. Duur en intensiteit TRS@School TRS@school duurt 36 maanden (3 jaar) en wordt uitgevoerd op 3 onderwijsinstellingen. Per (school)jaar voeren we 2 TRS-trajecten uit van 20 weken: binnen 3 jaar totaal 6 trajecten. Scholen geven aan hoeveel trajecten zij mee gaan doen. Elk traject van 20 weken zijn teams 2 keer per week 2,5 uur actief met TRS (totaal 5 uur per week). Jongeren zetten zich in totaal 100 uur in met TRS@school. Jongeren ontmoeten elkaar minimaal 1 keer per week op school onder intensieve begeleiding van TRS-coaches. De rest van de week zijn jongeren op externe locaties actief met de uitvoer van hun activiteiten buiten schooltijd. Ook dan onder begeleiding van TRS coaches of professionals. Doelgroep Jongeren (man/vrouw) van 14 – 23 jaar, zonder startkwalificatie die een opleiding volgen bij het Oranje Nassau College, Diamantcollege, MBO Rijnland. Jongeren volgen voortgezet- of middelbaar beroeps onderwijs: praktijk, kader, bbl/bol, vmbo, mbo, mavo, havo, vwo. We richten ons op een diverse doelgroep: alle jongeren van verschillende culturen, achtergronden en leefwereld. Witte vlek: extra aandacht en stimulans voor jongeren die dreigen uit te vallen en vroegtijdige schoolverlaters. Door corona liepen jongeren niet alleen flinke leerachterstanden op, maar ook o.a. bleven de sociaal emotionele ontwikkeling, de structuur en het groepsgevoel achter. Jongeren met deze behoefte worden extra gestimuleerd mee te doen. Uitvoering In een team van gemiddeld 20 deelnemers volgen jongeren inspirerende themaworkshops en ontwikkelen vaardigheden & technieken via diverse interactieve spelvormen. De inhoud is een aanvulling op de reguliere lessen burgerschap en loopbaanoriëntatie. Jongeren ontdekken hun talenten, ervaren waar ze goed in zijn, wat ze willen en kunnen. Ze ontwikkelen in teamverband hun challenges (maatschappelijke activiteiten) bij diverse MDT- plekken. Jongeren ontmoeten mensen waar zij niet zo snel mee in contact komen waaronder (eenzame) senioren, alleenstaande ouder, mensen met een beperking, mantelzorgers, zorgverleners, etc. Aan het einde van hun TRS traject worden ze beloond met een TRS- en MDT-certificaat.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430072110009
Looptijd: 74%
Looptijd: 74 %
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
Imamdi
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sportief Besteed Groep