Mobiele menu

RealFit

Valkenburg had een moeilijk start. Met name de werving van de deelnemers en het vinden van de juiste professionals. Eenmaal opgestart verliep alles beter. Een fijne samenwerking tussen de profs en samen een leuke invulling aan het programma kunnen geven. Helaas weinig betrokkenheid bij ouders, wat vaak een belemmering vormde. De kinderen daarentegen zag je positief veranderen. Ze voelde zich meer op het gemak naarmate de cursus vorderde, werden onderling maatjes en kregen praatjes terwijl ze in het begin verlegen waren. In totaal hebben er 18p deelgenomen en op slechts 1 persoon na hebben alle deelnemers het programma afgerond. 13 personen hebben een meting gehad: BMI gezakt bij 5, BMI gestegen bij 5 en BMI gelijk gebleven bij 3. Het blijft een moeilijke doelgroep vanwege de leeftijd en vele verleidingen. Ze hebben vaak te maken met een complexe problematiek en weinig motivatie. Het zal daarom moeilijk worden om de gezonde leefstijl vast te blijven houden. De kinderen geven aan dit graag te willen, maar de vraag is of dit ook gaat lukken.

Verslagen


Eindverslag

Valkenburg had een moeilijk start. Met name de werving van de deelnemers en het vinden van de juiste professionals. Eenmaal opgestart verliep alles beter. Een fijne samenwerking tussen de profs en samen een leuke invulling aan het programma kunnen geven. Helaas weinig betrokkenheid bij ouders, wat vaak een belemmering vormde. De kinderen daarentegen zag je positief veranderen. Ze voelde zich meer op het gemak naarmate de cursus vorderde, werden onderling maatjes en kregen praatjes terwijl ze in het begin verlegen waren. In totaal hebben er 18p deelgenomen en op slechts 1 persoon na hebben alle deelnemers het programma afgerond. 13 personen hebben een meting gehad: BMI gezakt bij 5, BMI gestegen bij 5 en BMI gelijk gebleven bij 3. Het blijft een moeilijke doelgroep vanwege de leeftijd en vele verleidingen. Ze hebben vaak te maken met een complexe problematiek en weinig motivatie. Het zal daarom moeilijk worden om de gezonde leefstijl vast te blijven houden. De kinderen geven aan dit graag te willen, maar de vraag is of dit ook gaat lukken.

De eerste cursus RealFit is inmiddels afgerond en we zijn nu halverwege de 2e cursus. Het was lastig om te kinderen te werven, dit verliep voornamelijk via de LO-docenten. Uiteindelijk hebben er 6 kinderen deelgenomen. Ik had er natuurlijk liever meer gehad, maar ik vond het toch de moeite waard om de cursus door te laten gaan. De kinderen vonden de beweeglessen het leukst. Theorie deden ze liever niet, maar het heeft wel geleid tot gedragsverandering/bewustwording bij de meeste. Ouderparticipatie was lastig. Niet alle ouders waren altijd aanwezig bij de ouderbijeenkomsten. Uiteindelijk is er 1 meisje afgehaakt en de rest van de kinderen lieten goede resultaten zien. Een geslaagde eerste cursus!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005510
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.H.T. Wienk
Verantwoordelijke organisatie:
Polfermolen