REALISTEN Academie

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren met een beperking hebben vaak een klein (professioneel) netwerk, missen werknemerskwaliteiten en hebben speciale begeleiding nodig tijdens werk, stages of MDT. Als deze begeleiding ontbreekt, is de kans groot dat relatief weinig jongeren met een beperking de MDT aandurven en afmaken. Terwijl ze er juist veel baat bij kunnen hebben. CNV Jongeren brengt hier verandering in door zo’n 25 jongeren uit deze doelgroep op te leiden tot Realist. Zij krijgen trainingen, coachsessies en masterclasses om te leren hun eigen verhaal en ervaringen te vertellen aan werkgevers en andere jongeren.  

CNV Jongeren bereidt alle voorlichtingen voor samen met de Realisten. Ze gaan bijvoorbeeld over regelgeving voor de inclusieve arbeidsmarkt, hoe begeleiding op de werkvloer eruit kan zien en waar werkgevers vacatures kunnen plaatsen. Op scholen gaan de Realisten ook in op vragen als: hoe vertel je wat je wel en niet kunt? En: hoe vind je vacatures die bij je passen? Daarnaast zijn er spreekuren waarin de doelgroep vragen kan stellen aan Realisten.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De deelnemers breiden hun netwerk uit, werken aan hun werknemerskwaliteiten en bouwen mee aan de inclusieve arbeidsmarkt. Ze geven de doelgroep een gezicht en halen vooroordelen van werkgevers onderuit. Reiskosten worden vergoed en iedere deelnemer krijgt een vrijwilligersvergoeding. Bovendien staat deze ervaring mooi op het cv. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

CNV Jongeren komt met dit project op voor de belangen van een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Partners (onderwijsinstellingen, UWV, gemeenten, etc.) krijgen door aan te haken de kans om mee te werken aan de inclusieve arbeidsmarkt. Ook leren zij van de ervaringen van de Realisten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe zorgen we voor dialoog en uitwisseling van ervaringen en kennis tussen jongeren met een beperking, peers en werkgevers?
  • Hoe geven we kwetsbare jongeren de kans om ook een MDT te doorlopen en zich beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt?
  • Hoe helpen we werkgevers goed om te gaan met kwetsbare jongeren als werknemers?

Doelgroep 

Jongeren met een beperking, tussen 18 en 35 jaar oud.

Regio

Landelijk.

Meer informatie

Producten
Titel: Infographic tips voor begeleiden van jongeren met beperking
Auteur: CNV Jongeren
Link: https://www.cnvjongeren.nl/nieuws/terugblik-eindevent-realisten-academie/
Verslagen

Eindverslag

25 jongeren met een beperking hebben zich afgelopen jaar als Realist ingezet. Zij gaven voorlichtingen en pitches over het leven, studeren en werken met een beperking en bereikten hiermee meer dan 1700 professionals en studenten.
Met deze voorlichtingen en pitches inspireerden en activeerden zij hen om mee te bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt en gaven handvatten voor in de praktijk. Dit deden zij door hun persoonlijke verhaal te delen, in gesprek te gaan met de deelnemers aan de hand van stellingen en een ervaringsopdracht. Zelf kregen de Realisten hier training, masterclasses en coaching voor terug om zichzelf persoonlijk te versterken voor hun toekomst op de arbeidsmarkt.
De jongeren kregen een training Presenteren en communiceren, masterclasses over uiteenlopende thema's als eigen regie nemen, grenzen verleggen/aangeven en de impact van een positieve mindset. Zo ontwikkelden zij zich in de 21st Century Skills en deden daarnaast een nieuw (sociaal en zakelijk) netwerk op.

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren met een beperking worden opgeleid tot- en ingezet als REALIST en vervullen daarmee hun maatschappelijke diensttijd The WHY? Jongeren met een (arbeids)beperking zijn minder goed voorbereid op de overstap naar de arbeidsmarkt. Naast hun functiebeperking hebben zij een klein (professioneel) netwerk, missen essentiële 21st century skills en hebben weinig werk/ stage-ervaring. Ze zijn vaker werkloos dan jongeren zonder een beperking. CNV Jongeren verwacht dat deze groep minder snel gebruik zal maken van de maatschappelijke dienstplicht. Deze groep is moeilijk te bereiken en door hun beperking hebben deze jongeren vaak een andere behoefte en begeleidingsvraag dan jongeren zonder beperking waardoor het reguliere aanbod niet altijd aansluit. Wanneer de maatschappelijke diensttijd hier niet op inspeelt bestaat er een grote kans dat jongeren met een beperking overvraagd worden, met als gevolg dat ze niet deelnemen of tussentijds uitvallen. Hierdoor zullen zij, opnieuw, een grotere achterstand krijgen dan hun leeftijdsgenoten. CNV Jongeren weet wel al veel jongeren met een beperking wel te bereiken en te activeren om op vrijwillige basis actief te worden. Dit doen wij via het opleiden en inzetten van REALISTEN. REALISTEN zijn zelfbewuste jongeren met een arbeidsbeperking die goed weten wat ze wel en niet kunnen. Met zelfkennis en een realistische kijk op zaken inspireren en motiveren zij anderen. REALISTEN nemen vooroordelen weg en leveren een belangrijk bijdrage in het faciliteren van openhartige gesprekken hoe de arbeidsmarkt voor iedereen mogelijk gemaakt kan worden. En tegelijkertijd leren jongeren als REALISTEN nieuwe skills en doen belangrijke ervaringen op. CNV Jongeren ziet de maatschappelijke diensttijd als een mooie kans om jongeren met een beperking zich voor de maatschappij in te kunnen zetten én zij zelf ook werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen. De proeftuin maatschappelijke diensttijd is een mooi moment om meer jongeren met een beperking zich op vrijwillige basis in te laten zetten. Uit onze ervaring blijkt dat het vinden en activeren van jongeren met een beperking tijdsintensief is en dat veel jongeren baat hebben bij extra begeleiding. CNV Jongeren wil graag binnen deze proeftuin meer jongeren met een beperking bereiken en het traject zo inrichten dat het leerrendement nog groter wordt. Zo kunnen we tijdens het eindevent een good practice delen hoe de maatschappelijke diensttijd voor jongeren met een beperking ingevuld kan worden! Hoe? Daarom wil CNV Jongeren in deze proeftuin een aantrekkelijk aanbod ontwikkelen voor jongeren met een beperking waarmee ze hun maatschappelijk diensttijd kunnen vervullen. Daarom breiden we uit met een REALISTEN Academie. Tijdens dit traject worden de 20-30 REALISTEN intensief getraind en begeleid. Het programma is gebouwd op drie elementen: 1. Co-creatie Het programma biedt veel ruimte voor maatwerk en co-creatie. Zo willen we een programma ontwikkelen dat wendbaar en flexibel genoeg is om jongeren met diverse beperkingen te versterken. Het programma is flexibel omdat de activiteiten en frequentie in overleg met de jongere afgestemd kan worden. Daarnaast worden de voorlichtingen in co-creatie met de jongeren samengesteld. 2. Positionering als ervaringsdeskundige: Leren in de praktijk staat centraal. De jongeren worden opgeleid en ingezet als ervaringsdeskundigen. Zij zullen zich ook op deze manier moeten positioneren naar werkgevers en peers toe. Dit vraagt een nieuwe houding en andere vaardigheden. REALISTEN leren bijvoorbeeld dat andere mensen op je rekenen of zij de expert zijn. Dat je voor een ander iets moet en het dan wel durft. Dit zijn voor veel REALISTEN belangrijke levenservaringen! 3. 21st century skills: CNV Jongeren wil graag dat in deze MDT de jongeren het maximale uit de ervaring kunnen halen. Daarom worden de jongeren intensief getraind tijdens de introductietraining, maandelijkse masterclasses/ intervisie en eventuele aanvullende coaching. We trainen de jongeren op 21st century skills. Deze vaardigheden gaan ze gelijk inzetten tijdens het uitvoeren van de voorlichtingen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001203
Looptijd:
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Rietveld
Verantwoordelijke organisatie:
CNV Jongeren