Mobiele menu

REDUCE PMR: Rituximab Effect on Decreasing glUcoCorticoid Exposition in PolyMyalgia Rheumatica: 2 parallel trials in 1) recently diagnosed and 2) relapsing polymyalgia rheumatica patients

Projectomschrijving

Effect van Rituximab op verminderen van glucocorticoidgebruik in polymyalgia rheumatica patiënten (REDUCE-PMR)


Polymyalgia rheumatica (PMR, spierreuma) komt met name voor bij oudere patiënten en veroorzaakt pijn, stijfheid en functiebeperking. De huidige behandeling met prednisolon kent nadelen: lange behandelduur, veel bijwerkingen en de ziekte vlamt vaak op bij het afbouwen. Het medicijn rituximab (RTX) werkt goed bij andere vormen van reuma en ook bij PMR liet een kleine en korte studie een positief effect zien. Bevestiging van dit resultaat op langere termijn en bij meer patiënten is nodig.

Studie

In twee onderzoeken, 1) bij PMR patiënten met net de diagnose, 2)bij PMR patiënten die prednisolon niet kunnen afbouwen vanwege opvlamming van hun ziekte, zal met grotere patiëntgroepen en een langere studieduur rituximab vergeleken worden met placebo. Alle patiënten krijgen aanvullend prednisolon. Na 1 jaar worden de groepen vergeleken: hoeveel patiënten zijn er zonder PMR-klachten en zonder prednisolon.

Verwachte resultaten

De verwachting is dat er in de rituximab-groep meer patiënten zonder predinsolon en ook zonder PMR klachten zullen zijn na 1 jaar. De resultaten kunnen worden gebruikt om de (kosten)effectiviteit en rol van RTX in de behandeling van PMR te bepalen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Polymyalgia rheumatica (PMR, spierreuma) komt met name bij oudere patiënten voor en veroorzaakt pijn, stijfheid en functiebeperking. Prednisolon is nu de eerste keus behandeling, maar kent nadelen: lange behandelduur, veel bijwerkingen, en de ziekte vlamt vaak op bij het afbouwen van de prednisolon. Betere behandeling is gewenst. Het medicijn rituximab werkt goed bij andere vormen van reuma. Ook bij PMR liet een kleine en korte studie een positief effect zien. Dit is hoopvol, maar bevestiging van dit resultaat op langere termijn en in meer patiënten is nodig. In twee onderzoeken, 1) bij PMR patiënten met net de diagnose, 2)bij PMR patiënten die prednisolon niet kunnen afbouwen vanwege opvlamming van hun ziekte, zal met grotere patiëntgroepen en een langere studieduur rituximab vergeleken worden met placebo. De verwachting is dat er in de rituximab groep meer patiënten zonder predinsolon en ook zonder PMR klachten zullen zijn na 1 jaar.

Kenmerken

Projectnummer:
10140262110010
Looptijd: 46%
Looptijd: 46 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. van der Maas
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Maartenskliniek