Mobiele menu

Reducing costs of surveillance of patients with non-muscle invasive bladder cancer

Follow-up bij patiënten met een niet-spier invasief blaascarcinoom

Jaarlijks wordt bij 3300 patiënten een oppervlakkige vorm van kanker van de urineblaas vastgesteld. Deze tumoren worden verwijderd via de plasbuis.  Ongeveer 60% van de patiënten krijgt in de jaren daarna opnieuw tumoren. De overleving van deze patiënten is goed, meer dan 90% is na 5 jaar nog in leven. De nieuwe tumoren worden opgespoord door cystoscopie. Hierbij wordt met een cameraatje via de plasbuis in de blaas gekeken. Dit onderzoek wordt door veel patiënten als onprettig ervaren. Er worden in Nederland 50.000 cystoscopieën per jaar uitgevoerd bij deze patiënten. Wij hebben de afgelopen 15 jaar markers ontwikkeld die nieuwe blaastumoren met een urinetest kunnen aantonen.

Het doel van deze studie was om aan te tonen dat bij patiënten in follow up voor een niet-spier invasief blaascarcinoom, diagnostische urine testen in de groep met een laag risico op recidief en progressie de cystoscopieën voor een deel zouden kunnen vervangen. In totaal werden 422 patiënten geïncludeerd. Helaas was het aantal patiënten in de laag-risico te gering om hierover uitspraken te doen. Een tweede doel was de groep patiënten met hoog-risico op recidief en progressie. De hypothese was dat uit eerder onderzoek bleek dat urinetesten vaak al positief waren alvorens een nieuwe tumor werd gevonden met cystoscopie. In deze groep zaten 204 patienten. De recidieven en progressie gevallen werden inderdaad met een behoorlijke sensitiviteit voorspeld.

Producten

Titel: MP59-03 A URINE-BASED MUTATION-METHYLATION ASSAY FOR THE SURVEILLANCE OF HIGH RISK NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER PATIENTS
Auteur: Joep de Jong, Florus de Jong, Angelique Ziel-van der Made, Ties Hagdorn, Egbert Boevé, Hossain Roshani, Eric Oomens, Rob Pelger, Ewout Steyerberg, Joost Boormans, Chris Bangma, Tahlita Zuiverloon, and Ellen Zwarthoff
Magazine: J Urol. Vol 207, Issue suppl 5, May 2022
Link: https://doi.org/10.1097/JU.0000000000002642.03

Verslagen


Eindverslag

In deze studie hebben we bij 422 patiënten gekeken of we met een urinetest een recidief blaastumor kunnen aantonen. Hiervoor werden patiënten die met een inwendig onderzoek (cystoscopie) regelmatig onderzocht werden, gevraagd aan de studie mee te doen. Tijdens de studie werd hen gevraagd steeds 2 urinemonsters (avond en ochtend) in te leveren. We verwachten dan de gevoeligheid van de test met 2 monster hoger zou zijn. Dat bleek zo te zijn. De patiënten werkten bijzonder goed mee en we verkregen 2x1442 monsters die in het lab werden geanalyseerd. Een eerste doel van de studie was om in patiënten met een laag risico op een recidief en/of progressie te onderzoeken of een inwendig onderzoek alleen nodig is als de urinetest positief is om in de toekomst het aantal onaangename inwendige onderzoeken te verminderen. Helaas waren er te weinig patiënten in deze groep. Een tweede doel was om te onderzoeken of bij patiënten met een hoog risico op recidief en/of progressie de urinetesten deze mogelijk eerder op kunnen sporen. Dit was inderdaad het geval.
Jaarlijks wordt bij 3300 patiënten een oppervlakkige vorm van kanker van de urineblaas vastgesteld. Ongeveer 60% van de patiënten krijgt in de jaren daarna opnieuw tumoren. De nieuwe tumoren worden opgespoord door cystoscopie. Hierbij wordt met een cameraatje via de plasbuis in de blaas gekeken. Dit onderzoek wordt door veel patiënten als onprettig ervaren. Er worden in Nederland 50.000 cystoscopieën per jaar uitgevoerd bij deze patiënten. Wij hebben de afgelopen 15 jaar merkers ontwikkeld die nieuwe blaastumoren met een urinetest kunnen aantonen. Om te bewijzen dat een urinetest een groot deel van de cystoscopiën kan vervangen, doen we deze studie waarin we de urine test vergelijken met de cystoscopie. Na anderhalf jaar hebben we nu 432 (van de beoogde 435) patiënten geïncludeerd en hebben we 1000 urines ontvangen en geanalyseerd met de merkers. Aan het eind van het project zullen we de effectiviteit van de urinetesten en cystoscopiën om nieuwe tumoren te vinden bepalen.

Kenmerken

Projectnummer:
837001502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.C. Zwarthoff
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC Kankerinstituut