Mobiele menu

Reducing the incidence of painful crisis in patients with sickle cell disease

Projectomschrijving

Samenvatting afronding project

Helpt het antioxidant n-acetylcysteïne (NAC) bij patiënten met sikkelcelziekte (SCZ) om het aantal pijnklachten te verminderen?

SCZ is een erfelijke vorm van bloedarmoede die voorkomt bij mensen van Afrikaanse
afkomst. Naast andere klachten hebben deze patiënten last van ernstige pijnaanvallen
waarvoor vaak ziekenhuisopname vereist is.
Eerder onderzoek bij SCZ liet zien dat het antioxidant NAC de ziekteactiviteit in het bloed
deed dalen. NAC staat bovendien bekend als een zeer veilig middel. Met dit placebogecontroleerde
onderzoek hebben is daarom uitgezocht of dagelijks gebruik van NAC ook tot
minder pijnklachten leidt bij SCZ.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek lieten geen positief effect van NAC zien op pijnklachten bij
SCZ. Echter, als we in een subgroep van deelnemers keken die de medicatie heel trouw
hadden geslikt, dan was hier mogelijk wel een positief effect te zien. Vervolgonderzoek moet
nu aantonen hoe we NAC verder zouden kunnen gebruiken in de behandeling van SCZ.

Samenvatting start project

Sikkelcelziekte is een chronische, erfelijke vorm van bloedarmoede die voorkomt bij mensen van Afrikaanse afkomst. Patiënten met deze ziekte hebben regelmatig last van ernstige pijnaanvallen (“pijnlijke crisen”) waarvoor vaak ziekenhuisopname vereist is. Hoofdgedachte
Recent is het aangetoond dat celschade door zuurstofradicalen een rol speelt in het ontstaan van deze pijnlijke crisen. In twee pilotstudies bleek verder dat gebruik van het antioxidant N-Acetylcysteïne de ziekte-activiteit in het bloed doet dalen maar mogelijk ook het aantal crisen kan verminderen. N-Acetylcysteïne staat bekend als veilig middel met vrijwel geen bijwerkingen. Doel
In een placebo-gecontroleerd onderzoek in 4 ziekenhuizen in Nederland willen wij uitzoeken of dagelijks gebruik van N-Acetylcysteïne gedurende 6 maanden inderdaad tot minder pijnklachten leidt. Wat levert het op?
Als de werkzaamheid kan worden aangetoond, kan dat naast vermindering van pijnklachten ook leiden tot een betere kwaliteit van leven en een vermindering van maatschappelijke kosten bij deze aandoening.

Producten

Titel: Pharmacotherapeutical strategies in the prevention of acute, vaso-occlusive pain in sickle cell disease: a systematic review
Auteur: Sins, Joep W. R., Mager, David J., Davis, Shyrin C. A. T., Biemond, Bart J., Fijnvandraat, Karin
Magazine: Blood Advances
Titel: Effect of N -acetylcysteine on pain in daily life in patients with sickle cell disease: a randomised clinical trial
Auteur: Sins, Joep W. R., Fijnvandraat, Karin, Rijneveld, Anita W., Boom, Martine B., Kerkhoffs, Jean-Louis H., van Meurs, Alfred H., de Groot, Marco R., Heijboer, Harriët, Dresse, Marie-Françoise, Lê, Phu Quoc, Hermans, Philippe, Vanderfaeillie, Anna, Van Den Neste, Eric W., Benghiat, Fleur S., Kesse-Adu, Rachel, Delannoy, André, Efira, André, Azerad, Marie-Agnès, de Borgie, Corianne A., Biemond, Bart J.
Magazine: British Journal of Haematology
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjh.14809/abstract
Titel: N-Acetylcysteine in Patients with Sickle Cell Disease: A Randomized Controlled Trial
Auteur: Joep W.R. Sins, Karin Fijnvandraat, Anita W. Rijneveld, Martine B. Boom, Jean-Louis H. Kerkhoffs, Alfred H. van Meurs, Marco R. de Groot, Harriët Heijboer, Marie-Françoise Dresse, Alina Ferster, Philippe Hermans, Anna Vanderfaeillie, Eric van den Neste, Fleur S. Benghiat, Jo Howard, Rachel Kesse-Adu, André Delannoy, André Efira, Marie-Agnès Azerad, Corianne A. de Borgie and Bart J. Biemond
Magazine: Blood
Titel: N-Acetylcysteine in Patients with Sickle Cell Disease: A Randomized Controlled Trial
Auteur: Joep W.R. Sins, Karin Fijnvandraat, Anita W. Rijneveld, Martine B. Boom, Jean-Louis Kerkhoffs, Alfred H. van Meurs, Marco R De Groot, Harriet Heijboer, Marie-Françoise Dresse, Alina Ferster, Philippe Hermans, Anna Vanderfaeillie, Eric W Van Den Neste, Fleur Samantha Benghiat, Jo Howard, Rachel Kesse-Adu, Andre Delannoy, Andre Efira, Marie-Agnes Azerad, Corianne A.J.M. de Borgie, and Bart J. Biemond
Titel: N-Acetylcysteine in Patients with Sickle Cell Disease: A Randomized Controlled Trial
Auteur: Joep W.R. Sins, Karin Fijnvandraat, Anita W. Rijneveld, Martine B. Boom, Jean-Louis Kerkhoffs, Alfred H. van Meurs, Marco R De Groot, Harriet Heijboer, Marie-Françoise Dresse, Alina Ferster, Philippe Hermans, Anna Vanderfaeillie, Eric W Van Den Neste, Fleur Samantha Benghiat, Jo Howard, Rachel Kesse-Adu, Andre Delannoy, Andre Efira, Marie-Agnes Azerad, Corianne A.J.M. de Borgie, and Bart J. Biemond

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel/vraagstelling: Sikkelcelziekte is een chronische erfelijke aandoening die gekaraktariseerd wordt door het optreden van pijnlijke aanvallen (crisen). In het huidige studievoorstel wordt het effect van het antioxidant n-acetylcysteine (NAC) onderzocht op de frequentie van pijnlijke crisen en ziekenhuisopnames. Tevens wordt het effect van NAC op de kwaliteit van leven onderzocht. Studieopzet: Patienten zullen gedurende 6 maanden in een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie behandeld worden met NAC of placebo. Studiepopulatie: Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte die bij 1:5000 pasgeborenen in Nederland voorkomt. Daarnaast zijn er naar schatting 1000 volwassen patienten met deze ziekte. Sikkelcelpatienten in de leeftijd van 12 jaar en ouder die gemiddeld met minimaal 1 crise per jaar worden opgenomen worden geincludeerd. Zwangerschap en chronische (wissel)transfusies zijn een exclusie criterium. Interventie: Oxidatieve stress speelt een belangrijke rol in de pathogenese van sikkelcelziekte. In een pilot studie is aangetoond dat de toediening van NAC het aantal pijnlijke crisen kan verminderen. De patienten zullen dagelijks met 1200 mg NAC per os worden behandeld (3 dd 400 mg) of placebo. NAC is in studies met ruim 2500 patienten met respiratoire aandoeningen veilig gebleken. Uitkomstmaten: De uitkomstmaten van de studie zijn frequentie van pijnlijke crisen, aantal ziekehuisopnames voor pijnlijke crisen en kwaliteit van leven. De frequentie van pijnlijke crise zal met behulp van pijndagboeken worden geevalueerd. Iedere presentatie in het ziekenuis met een pijnlijke crise gedurende meer dan 4 uur wordt als ziekehuisopname geclassificeerd. Kwaliteit van leven zal met SF36 formulieren worden geevalueerd. Sample size berekening: In een pilot studie werd een 79% reductie in ziekenhuisopnames vastgesteld bij de behandeling met NAC. In de huidige studie zijn we van een 50% reductie in de frequentie van pijnaanvallen uitgegaan. Volgens de power analyse zijn dan 58 pateinten per arm nodig. Economische evaluatie: De economische evaluatie wordt met behulp van een kosten effectiviteits analyse gedaan waarbij de totale maatschappelijk kosten tussen de studiearmen wordt vergeleken. De kosten worden berekend aan de hand van werkelijke kosten van de behandeling van pijn en ziekenhuis opname. Tijdspad: De studie zal per 1-1-2012 starten en na verwachting binnen 1,5 jaar afgerond worden (einde interventie) waarna data analyse plaatsvindt. Totale looptijd is 2 jaar. Objective/research questions: Sickle cell disease (SCD) is a chronic hereditary anemia that is characterized by recurrent painful crises. In the current study proposal the effect of the antioxidant n-acetylcysteine (NAC) on the frequency of painful crises and related hospital admission is evaluated. Study design: Sickle cell patients will be treated with either NAC or placebo in a randomized controlled fashion for a period of 6 months. Study population: Patients with sickle cell disease will be included in the study. Sickle cell disease is diagnosed in 1:5000 of the newborns in the Netherlands and there are approximately 1000 adult patients. Sickle cell patients 12 years of age or older with a median admission rate for painful crisis of at least one's per year will be included. Pregnancy and chronic or exchange transfusion are exclusion criteria. Intervention: Oxidative stress has been recognized as an important factor in the pathophysiology of SCD. In a pilot study the administration of NAC resulted in reduced frequency of painful crisis. The patients will be treated with either 1200 mg NAC per day (3 times 400 mg) or placebo. NAC has been demonstrated to be safe in large clinical trials with more than 2500 patients with respiratory diseases. Outcome measures: Frequency of painfull crises, hospital admission for painful crises and quality of life are the outcome measures. The frequency of painful crises will be evaluated with specific pain diaries and every hospital admission for painfull crisis taking more than 4 hours will be registered. Quality of life will be assessed with SF36 forms. Sample size calculation: In a pilot study with NAC a 79% reduction in hospital admission was observed. For the current study we have calculated the sample size on a 50% reduction in the frequency of painfull crises. A sample size of 58 patients per arm is needed. Economic evaluation: The economic evaluation will be set up as a cost-effectiveness analysis. Prospectively the societal costs of pain care with the use of NAC will be compared to the societal costs of current pain care in the control group. Estimates of unit costs will be based on calculation of real costs of pain care and health care resource use. Time schedule: The study will start per 1-1-2012 and will be finished (end of intervention) 1,5 years later. Analysis will take another 0,5 years. Total study time will be 2 years.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171201003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2012
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.J. Biemond
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC