Mobiele menu

Reducing re-scans in clinical MRI exams

MRI scans spelen een fundamentele rol bij de diagnose van veel hersenaandoeningen. Een standaard MRI procedure duurt tussen de 20 en 30 minuten en de patiënt voelt zich vaak ongemakkelijk in de scanner. Dit leidt tot een grote kans dat de patiënt beweegt tijdens de scan en daarmee tot verstoringen in het beeld. Ongeveer 20% van alle MRI scans vertonen zodanige verstoringen dat ze herhaald moeten worden. Dit leidt tot een extra belasting op de patiënt, extra werkdruk bij het personeel, en vertraging in de diagnose. Om dit te voorkomen, ontwikkelen wij een methode om beeldverstoringen die het gevolg zijn van beweging na afloop van de MRI-scan te corrigeren. Het resultaat is een drastische reductie in het aantal scans dat moet worden over gedaan wegens beeldverstoringen. Daarmee bereiken we een efficiëntere en kosten-effectievere gang van zaken in de kliniek, een reductie in de werkdruk en minder ongemak voor de patiënt.

Producten

Titel: Retrospective motion correction with structural priors for clinical MRI protocols
Auteur: Gabrio Rizzutti, Alessandro Sbrizzi, Tristan van Leeuwen
Titel: Retrospective motion correction with structural priors for conventional clinical MRI protocols
Auteur: Gabrio Rizzuti, Alessandro Sbrizzi, Tristan van Leeuwen
Titel: Blind Motion Correction and Reconstruction for Brain MRI with Structural Priors
Auteur: Gabrio Rizzuti, Alessandro Sbrizzi, Tristan van Leeuwen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht