Mobiele menu

Reducing relapse and recurrence in depression with continuation Cognitive Therapy: a randomized controlled trial

Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) is effectief in het voorkomen van terugval in depressie bij herstelde patiënten. Het was nog niet duidelijk of PCT ook van toegevoegde waarde is voor patiënten die tijdens hun depressie reeds behandeld zijn met Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
In dit onderzoek zijn 214 herstelde patiënten met een hoog risico op terugval gerandomiseerd over 2 condities: reguliere behandeling (TAU) en TAU plus PCT. Na 15 maanden zien we een significant verschil in terugval tussen de condities ten gunste van de PCT (33% vs 23%). Ook waren de depressieve restklachten lager bij de PCT groep. Daarnaast is er 70% kans dat PCT minder kosten met zich mee brengt per eenheid gezondheidswinst dan TAU.
Op basis van dit en eerder onderzoek, concluderen wij dat PCT aangeboden zou moeten worden aan alle herstelde patiënten die meerdere depressies hebben gehad, dus ook aan patiënten die tijdens hun depressie behandeld zijn met CGT.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Preventive cognitive therapy in preventing recurrence of depression
Auteur: M. de Jonge, C. Bockting, J. Dekker
Titel: Preventive Cognitive Therapy versus Treatment as Usual in preventing recurrence of depression: protocol of a Multi-centered randomized controlled trial
Auteur: Margo de Jonge, Claudi LH Bockting, Martijn J Kikkert, Judith E Bosmans and Jack JM Dekker
Titel: Preventive Cognitive Therapy versus Treatment as Usual in preventing recurrence of depression: protocol of a multi-centered randomized controlled trial
Auteur: Margo de Jonge, Claudi LH Bockting, Martijn J Kikkert, Judith E Bosmans, Jack JM Dekker
Magazine: BMC Psychiatry

Verslagen


Eindverslag

Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) is effectief in het voorkomen van terugval in depressie bij herstelde patiënten. Het was nog niet duidelijk of PCT ook van toegevoegde waarde is voor patiënten die tijdens hun depressie reeds behandeld zijn met Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

In dit onderzoek zijn 214 herstelde patiënten met een hoog risico op terugval gerandomiseerd over 2 condities: reguliere behandeling (TAU) en TAU plus PCT. Na 15 maanden zien we een significant verschil in terugval tussen de condities ten gunste van de PCT (33% vs 23%). Ook waren de depressieve restklachten lager bij de PCT groep. Daarnaast is er 70% kans dat PCT minder kosten met zich mee brengt per eenheid gezondheidswinst dan TAU.

Op basis van dit en eerder onderzoek, concluderen wij dat PCT aangeboden zou moeten worden aan alle herstelde patiënten die meerdere depressies hebben gehad, dus ook aan patiënten die tijdens hun depressie behandeld zijn met CGT.

Ernstige depressieve stoornissen staat op nummer twee van de meest voorkomende ziektebeelden en is vaak recidiverend van karakter. De meest effectieve psychologische interventie bij ernstige depressieve stoornissen is cognitieve therapie. Er zijn indicaties dat het aanbieden van cognitieve therapie na het beëindigen van de behandeling voor depressie, de kans op terugval verkleint.

In deze studie wordt de (kosten-) effectiviteit van Preventieve Cognitieve Therapie onderzocht in vergelijking met de reguliere behandeling bij patiënten die al eerder Cognitieve Therapie hebben ontvangen. De verwachting is dat deze behandeling de kans op terugval verkleint.

Patiënten die hun depressie behandeling succesvol hebben afgesloten worden at random verdeeld over de controle- en experimentele conditie. Bij aanvang, en na 3, 6, 12 en 15 maanden wordt een meting gehouden om de effectiviteit van de Preventieve Cognitieve Therapie te beoordelen in vergelijking met de controle conditie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171102004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.J.M. Dekker
Verantwoordelijke organisatie:
Arkin