Mobiele menu

Reducing the risk of catheter-associated urinary tract infections via a smartphone application for patients – Participatient

Projectomschrijving

In het ziekenhuis kan urinekathetergebruik leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd risico op infecties wat we kunnen voorkomen. Deze katheter-gerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot extra ziektelast, meer antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Met patiënten en professionals hebben onderzoekers uit het LUMC de smartphone app ‘Participatient’ ontwikkeld. Het doel is om een katheter-gerelateerde urineweginfecties in ziekenhuizen te verminderen door patiënten in de zorg te betrekken. Dit is onderzocht door een app beschikbaar te stellen voor patiënten met een checklist met vragen en achtergrondinformatie over urinekathetergebruik. De verwachting van de onderzoekers was dat de introductie en het gebruik van de app ook het bewustzijn vergroot onder verpleegkundigen en artsen.

In het onderzoek in vier ziekenhuizen op 13 verpleegafdelingen is gevonden dat na introductie van de app de onterechte katheters 15% minder werden. Het app gebruik door de patiënten varieerde van 10 tot 40 gebruikers per afdeling. Dit wordt nog nader uitgezocht en later gepubliceerd.

Zie ook www.participatient.nl

Producten

Titel: Participatient Project
Auteur: RG Bentvelsen
Titel: Participatient - reducing the risk of catheter-associated UTI via a smartphone app for patients | ICPerMed 2018
Auteur: R. Bentvelsen, M. Bruijning, R. Van der Vaart, N. Chavannes, K. Veldkamp
Link: https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Award-2018.php
Titel: Patient Engagement in Infectie Preventie ?! | i41health
Auteur: Robbert Bentvelsen
Titel: Participatient - reducing the risk of catheter-associated UTI via a smartphone app for patients | ECCMID 2018
Auteur: R. Bentvelsen, M. Bruijning, R. Van der Vaart, N. Chavannes, K. Veldkamp
Link: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/material/?mid=63084
Titel: Door de bomen het bos weer zien
Auteur: Niels Chavannes, Robbert Bentvelsen, et al.
Magazine: vakblad ICT&Health
Link: https://www.icthealth.nl/online-magazine/editie-06-2018/
Titel: ICPerMed Nomination"Best Practice in Personalised Medicine" Award 2018
Link: https://www.icpermed.eu/en/ICPerMed-Award-2018.php
Titel: The ICPerMed vision for 2030
Auteur: André Albergaria, University of Porto | Angel Alonso Sánchez, Navarrabiomed, Centro de Investigatión Biomédica | Miguel Antunes, INFARMED, I.P. | Valérie Barbié, SIB Swiss Institute of Bioinformatics | Yoav Benjamini, Tel Aviv University | Robbert G. Bentvelsen, Leiden University | Mattias Bergqvist, Biovica International AB | Christope Béroud, Aix- Marseille University | Louise Binder, Save your Skin Foundation | Christoph Bock, CeMM Research Center for Molecular Medicine of the Austrian
Link: https://www.icpermed.eu/en/activities-vision-paper.php

Verslagen


Eindverslag

Urinekathetergebruik kan leiden tot urineweginfecties (UWI) doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Hoe langer iemand een katheter heeft hoe groter de kans is op een infectie. Deze katheter gerelateerde UWI zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot meer ziektelast, meer antibiotica gebruik en langer ziekenhuis verblijf. Onterechte katheter plaatsing en te lang gebruik, geven een verhoogd en vermijdbaar risico op infecties.

Tot nu toe is het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd in de infectiepreventie. De smartphone app ‘Participatient’ is ontwikkeld in co-creatie met patiënten en professionals. De app betrekt patiënten in de besluitvorming over het urinekatheter gebruik met als doel kathetergebruik en UWI te verminderen.

De implementatiestudie ‘Patient Engagement Counter CAUTI with an App’ loopt in 4 ziekenhuizen op 13 verpleegafdelingen. Half 2018 zijn de voormetingen gestart en begin 2019 wordt Participatient gelanceerd. We meten (onterecht) kathetergebruik en tevredenheid met zorg.

We verwachten dat de introductie en het gebruik van de app het bewustzijn vergroot onder verpleegkundigen en artsen. Dit zal effect hebben op de hele afdeling en nuttig zijn voor alle patiënten. Zie ook www.participatient.nl

Samenvatting van de aanvraag

Catheter-associated urinary tract infections (CAUTI) are the main cause of healthcare associated infections, leading to higher burden of disease, more antibiotic use and prolonged hospital stay. Inappropriate placement of a urinary catheter (UC) and unnecessary prolongation of use, lead to an elevated and preventable risk of infection. The smartphone application ‘Participatient’ is developed to involve patients in the communication and decision-making on urinary catheter use with the aim to overcome unnecessary (long-term) use of catheters to prevent CAUTI. This patient-centered eHealth solution is made in co-creation with patients and nurses, and our team of social scientists, engineers, eHealth experts, infection control professionals, infectious disease specialists and microbiologists. In our multi-centered prospective interrupted time series, our primary aim is 15% reduction in inappropriate UC use. We will evaluate the efficacy of the app in this quality improvement project on clinical wards. Patient satisfaction and involvement in their health care are secondary endpoints. The app consists of the Catheter Check, which allows patients to get a personalized advice on the indication and appropriateness of their urinary catheter. Patients are stimulated to use the app during their hospital stay and to discuss the information they receive from the app with their care providers. Additional motivation to use the app comes through a daily reminder to fill in the Catheter Check and by adding other useful functionalities in the app, as a pain score with advice, information on the admission and the ward, and general medical information on infection prevention, urinary catheters and pain management in plain language. Up until now, patient involvement in infection prevention is undervalued and unused as a means to improve the quality of care. By providing patients reliable information and daily checklists via an app, we aim to give the patient a tool to be involved in the management of the catheter use. In this way, inappropriate use should be better signaled and discouraged, and the risk of infection will be reduced.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522004007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.E. Veldkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center