Mobiele menu

Reducing suicidal ideation: effectiveness of a web-based self-help intervention: a Randomised Trial

Denken aan zelfdoding: in Nederland zijn er ongeveer 300.000 volwassenen die dat weleens doen. Veel mensen zoeken geen hulp, bijvoorbeeld uit schaamte of omdat ze denken dat ze niet geholpen kunnen worden. Om zoveel mogelijk mensen met suïcidale gedachten te kunnen bereiken, heeft de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) een online cursus ontwikkeld. Deze cursus ‘Leven onder Controle’ is bedoeld om gedachten aan zelfdoding beter onder controle te krijgen. Deelnemers krijgen informatie over (het denken aan) zelfdoding en verschillende oefeningen. Deelnemers die meededen aan de cursus hadden tot 6 weken na de cursus minder gedachten aan zelfdoding dan deelnemers die op een wachtlijst voor de cursus stonden. Deze vermindering in suïcidale gedachten was ook drie maanden na de cursus aanwezig. Over het algemeen vonden deelnemers de cursus behulpzaam in het verminderen van hun gedachten aan zelfdoding en was de meerderheid tevreden over de cursus. Uit een kosteneffectiviteitsanalyse is gebleken dat het aanbieden van onbegeleide zelfhulp via internet kosteneffectief is. De cursus is nu beschikbaar via 113online.nl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
120510003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2012
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam