Mobiele menu

Reducing vincristine-induced peripheral neuropathy in children with acute lymphoblastic leukemia by one-hour infusions instead of bolus injections

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Vincristine is een veel gebruikte vorm van chemotherapie tijdens de behandeling van kinderen met kanker. Een veelvoorkomende bijwerking van vincristine is neuropathie, wat kan leiden tot spierzwakte, pijn en sensorische uitval.

De VINCA studie had tot doel te onderzoeken of de toediening van vincristine bij kinderen met kanker door middel van één-uurs-infusen leidt tot minder neuropathie dan toediening door middel van zogeheten bolus-injecties.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat er in het algemeen geen grote verschillen in de mate van neuropathie zijn tussen deze twee manieren van toedienen. Als een kind echter naast vincristine in dezelfde periode ook nog specifieke medicijnen (azolen) krijgt tegen schimmelinfecties, dan is de kans groot dat hij of zij minder neuropathie krijgt als de vincristine wordt toegediend via één-uurs-infusen dan via bolusinjecties. Verder heeft het onderzoek veel nieuwe kennis opgeleverd over hoe vincristine in het lichaam wordt opgenomen, verwerkt en weer wordt uitgescheiden.

Samenvatting bij start

Vincristine is een veel gebruikte vorm van chemotherapie tijdens de behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL). Een veelvoorkomende bijwerking van vincristine is neuropathie, wat kan leiden tot spierzwakte, pijn, en sensorische uitval. Hierdoor is de kwaliteit van leven van kinderen met neuropathie sterk verminderd.

Doel

Deze studie heeft tot doel te onderzoeken of de toediening van vincristine bij kinderen met ALL door middel van één-uurs-infusen leidt tot minder neuropathie dan toediening door middel van zogeheten bolus-injecties.

Werkwijze

Naast neuropathie zullen kwaliteit van leven, de medische kosten en de therapeutische effectiviteit van beide toedieningsvormen vergeleken worden. Bovendien zal worden onderzocht of naast de toedieningsvorm ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de vincristine in het lichaam wordt opgenomen (farmacokinetiek) en de genetische aanleg voor bijwerkingen van medicijnen, van invloed zijn op het ontstaan van neuropathie.

Producten

Titel: Population pharmacokinetics of vincristine administered through push-injections and one-hour infusions in pediatric oncology patients.
Auteur: ME van de Velde
Titel: Vincristine-Induced Neuropathy in Children with Acute lymphoblastic leukemia (the VINCA study)
Auteur: ME van de Velde
Titel: Measuring vincristine induced peripheral neuropathy in children: validity and reliability of the Dutch version of the ped-mTNS
Auteur: SM Schouten
Titel: The VINCA study: design and methods of a multicenter trial.
Auteur: ME van de Velde, MH van den Berg
Titel: Vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: the effect of pharmacokinetic parameters.
Auteur: ME van de Velde
Titel: The VINCA study: design and methods of a multicenter trial.
Auteur: ME van de Velde
Titel: Online VINCA-studie database gebaseerd op Castor software
Auteur: ME van de Velde, MH van den Berg
Link: https://www.castoredc.com
Titel: Database met whole-exome sequencing data
Auteur: ME van de Velde (Amsterdam UMC, Amsterdam), WE Evans (St. Jude Children's Research Hospital, Memphis)
Titel: Newsletter VINCA study
Auteur: ME van de Velde, MH van den Berg
Titel: Patiënten-informatie brieven voor de VINCA-studie (versie ouders, versie 18-jarigen, versie 12-17 jarigen)
Auteur: MH van den Berg
Titel: Instructievideo over het uitvoeren van de perifere neuropathie metingen met behulp van het ped-mTNS instrument
Auteur: ME van de Velde, MH van den Berg
Titel: Vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: A systematic review
Auteur: Van de Velde ME, Kaspers GL, Abbink FCH, Wilhelm AJ, Ket JCF, van den Berg MH
Magazine: Critical Reviews in Oncology/Hematology
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842817301981

Verslagen


Eindverslag

Vincristine is een veel gebruikte vorm van chemotherapie tijdens de behandeling van kinderen met kanker. Een veelvoorkomende bijwerking van vincristine is perifere neuropathie. Dit kan leiden tot spierzwakte, pijn, en sensorische uitval. Tot op heden is er nog niet veel kennis beschikbaar over wat de meest optimale dosering en toedieningsmethode is van vincristine voor kinderen met kanker.
De VINCA studie had tot doel te onderzoeken of de toediening van vincristine bij kinderen met kanker door middel van één-uurs-infusen leidt tot minder perifere neuropathie dan toediening door middel van zogeheten push-injecties. Uit de resultaten blijkt dat er in het algemeen tussen deze twee manieren van toedienen geen grote verschillen zijn ten aanzien van het wel of niet ontwikkelen van neuropathie en de ernst van neuropathie. Als een kind echter naast vincristine in dezelfde periode ook nog specifieke medicijnen (azolen) krijgt tegen schimmelinfecties, dan is de kans groot dat hij of zij minder neuropathie krijgt als de vincristine wordt toegediend via één-uurs-infusen dan via push-injecties. Verder heeft het onderzoek veel nieuwe kennis opgeleverd over hoe vincristine in het lichaam wordt opgenomen, verwerkt en weer wordt uitgescheiden.
De studieresultaten zijn belangrijk voor het optimaliseren van zogeheten gepersonaliseerde zorg: het bepalen van de juiste vincristine dosering en toedieningsmethode voor elk individueel kind met kanker dat behandeld wordt met vincristine.

De VINCA-studie, die als doel heeft te onderzoeken hoe neuropathie door vincristine bij kinderen met kanker verminderd kan worden, is in volle gang. Kinderen uit VU medische centrum Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum uit Amsterdam en het ErasmusMC in Rotterdam kunnen deelnemen aan de studie. En vanaf oktober 2016 zullen er ook kinderen uit het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht geïncludeerd worden. Daarnaast vindt de studie vanaf september 2016 plaats in 7 Belgische ziekenhuizen.
Alle deelnemers aan de studie krijgen hun vincristine giften, een chemotherapie nodig is voor de behandeling van hun kanker, toegediend via ofwel een infuus dat gedurende 1 uur inloopt ofwel via een injectie in enkele minuten. Beide methodes worden met elkaar vergeleken voor wat betreft de hoeveelheid neuropathie. Bovendien worden er farmacokinetische metingen verricht en onderzoeken we of het genetisch profiel van de deelnemers van invloed is op de ontstane neuropathie.
Het doel is om 88 patiënten te includeren. Momenteel zitten er 14 patiënten in de studie. In de komende periode zal, door de uitbreiding van de studie in nog meer ziekenhuizen, het aantal deelnemers aan de studie sterk toenemen. De planning is om de resultaten van het onderzoek halverwege 2019 klaar te hebben.

Samenvatting van de aanvraag

Vincristine (VCR) is a commonly used chemotherapeutic drug in the treatment of pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL). The main dose-limiting side effect of VCR is peripheral neuropathy (PNP). PNP is often seen in the form of weakness of lower limbs, areflexia, neuropathic pain, and/or sensory loss. Also constipation, a neuropathy of the autonomic nervous system, is a common phenomenon. The quality of life of children who suffer from VCR-induced PNP is severely affected. There is a lack of information regarding the optimal therapeutic dosing and method of administration of VCR for children with cancer. High peak plasma concentrations seem to be correlated with PNP. However, the exact mechanism underlying VCR-induced PNP is not clear. This study aims to investigate whether the administration of VCR in children with ALL by one-hour infusions leads to less PNP compared to bolus injections. In addition, quality of life, medical costs, and therapeutic effectiveness associated with both administration methods will be evaluated. Moreover, it will be investigated whether other factors, such as pharmacokinetics and genetic susceptibility to drug-induced side-effects, also influence the degree of PNP. The study is set up as a prospective, multi-center, randomized trial with a total duration of 42 months. In the Netherlands all children diagnosed with ALL are treated according to the same treatment protocol. Patients will receive all VCR administrations of this protocol either by bolus injections or by one-hour infusions. Study measurements will be performed at 7 points in time. In case this study produces new insights that require a modification of the treatment protocol, a new amended version of the protocol can be released by the Dutch Childhood Oncology Group (DCOG), thereby warranting a smooth implementation of the study results in clinical practice.

Kenmerken

Projectnummer:
836021006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.H. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc