Mobiele menu

Regio Eemland: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) vormt ‘Versterking organisatie eerstelijnszorg’ een volledig hoofdstuk op de werkagenda. Om de verschuiving te bewerkstelligen, is samenwerking in de eerstelijnszorg nodig. Samenwerking in de eerste lijn wordt al langer gestimuleerd en georganiseerd in Eemland. De introductie van Organisatie & Infrastructuur (O&I, HLA 2014-2017, vervolgd in HLA 2019-2022) draagt hieraan bij voor structurele samenwerking en organisatievorming van de eerste lijn.

Samenwerking in Eemland

Op wijkniveau zijn stappen gemaakt. Op regioniveau vindt afstemming plaats tussen Huisartsen Eemland met de apothekers (ACE) en de paramedici (organisatiegraad paramedici Eemland) afzonderlijk. Daarnaast is er het domeinoverstijgende samenwerking Samen Sterker Eemland (IZA subregio).

Doel

Er is nog geen sprake van een structurele samenwerking tussen alle eerstelijns partners gezamenlijk. Met hulp van de subsidie wilt regio Eemland daar verandering in brengen en de eerstelijnszorg in Eemland toegankelijk en passend te houden.

Samenwerkingspartners

De subsidieaanvraag voor dit project is ingediend door Huisartsen Eemland, Silverein, Stichting Beweging 3.0, Apothekers Coöperatie Eemland (ACE),  Zilveren Kruis en Coörporatie Paramedische Zorggroep Eemland.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012310010
Looptijd: 55%
Looptijd: 55 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
drs. S.H. Fens MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Eemland
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.