Mobiele menu

Regio Hoeksche Waard: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

Knelpunten in de eerstelijnszorg in de Hoeksche Waard zijn:

  • een versnipperde samenwerking
  • een lage organisatiegraad
  • naderende pensioenleeftijd van praktijkhouders.

Uitdagingen hierbij zijn de sterke vergrijzing en vermindering van beschikbare mantelzorgers.

Doel

Met dit project willen we de samenwerking in de eerstelijnszorg verbeteren met betrokkenheid van zorginstellingen en de gemeente op het eiland.

Aanpak

We stellen een regionale visie en maatschappelijke doelstelling op, zetten een samenwerkingsnetwerk op en werken een netwerk- en routekaart uit. Daarbij is aandacht voor borging van het project.

Samenwerkingspartners

De subsidieaanvraag voor dit project is ingediend door Zorggroep Hoeksewaard, Stichting Alerimus, Stichting Zorgwaard, Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht en CZ-groep voor de regio Hoeksche Waard.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012310007
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
M.J. keijzers
Verantwoordelijke organisatie:
Coöperatieve Zorggroep Hoeksewaard
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.