Mobiele menu

Regio Ridderkerk: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

Knelpunten voor de eerstelijnszorg in de regio Ridderkerk zijn een versnipperde samenwerking, een lage organisatiegraad en naderende pensioenleeftijd van praktijkhouders. Uitdagingen hierbij zijn de sterke vergrijzing en steeds minder beschikbare mantelzorgers.

Doel

Dit project heeft als doel de samenwerking in de eerstelijnszorg te verbeteren, met betrokkenheid van zorginstellingen en de gemeente in de regio.

Aanpak

De doelstellingen zijn om een:

  • regionale visie en maatschappelijke doelstelling op te stellen
  • samenwerkingsnetwerk op te zetten
  • netwerk- en routekaart uit te werken

Daarbij is aandacht voor borging van het project.

Samenwerkingspartners

De subsidieaanvraag voor dit project is ingediend door Zorggroep Ridderkerk, CZ-groep voor de BAR-gemeenten, Stichting Salem Wonen met zorg en Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012310008
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
drs. J. Huisman
Verantwoordelijke organisatie:
Coöperatieve Zorggroep Ridderkerk U.A.
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.