Mobiele menu

Regio Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

De regio Zuid-Limburg scoort op vele ‘lijstjes’ slecht ten opzichte van de rest van Nederland. Zo is bijvoorbeeld de ervaren gezondheid laag en zijn de zorgkorsten hoog. De regio kent een sterke regionale infrastructuur waarbinnen deze uitdagingen te lijf worden gegaan. Het ontbreekt tot op heden echter nog aan een stevige wijkinfrastructuur waarbinnen we écht kunnen gaan werken aan het verbeteren van de gezondheid, het versterken van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid, en het slimmer organiseren van ondersteuning en zorg. Daarvoor willen we de aanpak PlusWijken introduceren. We willen in meerdere pilotwijken een stevige infrastructuur gaan neerzetten om innovaties goed te laten landen.

Doel

Dit project helpt om hiermee een start te gaan maken. Het zal zich focussen op:

  • het selecteren van pilotwijken
  • het samenbrengen van domeinoverstijgende kernteams
  • afstemming met onderzoekers in de wijk
  • het voorbereiden van verdere vervolgstappen

Samenwerkingspartners

De subsidieaanvraag voor dit project is ingediend door ROS Robuust, CZ, Meditta, Meandergroep, Zuyderland zorgcentra, HuisartsenOZL, Stichting Welzijnsgroep Parkstad Limburg, Nationaal Programma Heerlen-Noord, GGD Zuid Limburg, Platform Paramedie Zuid Limburg, MIK & PIW Groep en Gemeente Kerkrade.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012310030
Looptijd: 39%
Looptijd: 39 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
J. Van Harwegen den Breems
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Robuust
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.