Mobiele menu

Regio Zuid-Holland Noord: voorbereiding versterking samenwerking in de eerste lijn

In regio Zuid Holland Noord (ZHN) zal de komende jaren sprake zijn van een toename van de bevolking, vergrijzing, afname van het aantal mantelzorgers en personeelskrapte.

Doel

Om hier goed op te kunnen inspelen wil de regio ZHN graag de huidige samenwerkingen tussen (zorg)organisaties versterken en ook onderling uitbreiden om zo ook passende zorg voor patiënten in de toekomst te kunnen (blijven) regelen. Het project sluit aan bij verschillende initiatieven die al binnen de regio lopen, waaronder het IZA-regioplan gemaakt door Transmuralis (eind Q4) en de Visie eerstelijnszorg 2030.

Samenwerkingspartners

Deelnemers aan dit project zijn Coöperatie Rijn en Duin, ActiVite, Marente, Diëtistennetwerk ZHN, Regionaal Platform Logopedie, Coöperatieve Vereniging Apothekers Rijn en Duin, Verenigde Ergotherapeuten Zuid Holland Noord, Verenigde Fysiotherapie Leiden e.o., Verenigde Oefentherapie, Zorg en Zekerheid en REOS.

Kenmerken

Projectnummer:
10880012320006
Looptijd: 7%
Looptijd: 7 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
drs. M. Wester
Verantwoordelijke organisatie:
Coöperatie Rijn en Duin
Afbeelding

Voorbereiding versterking eerstelijnszorg

Er is hard gewerkt aan de landelijke Visie eerstelijnszorg 2030 om de eerstelijnszorg voor iedereen toegankelijk te houden met behoud van kwaliteit van zorg. Dit project heeft een voorbereidingssubsidie ontvangen om regionale implementatie van de visie voor te bereiden. Bekijk de andere projecten.