Mobiele menu

Regiobeeld GGZ regio Midden-Ijssel

Projectomschrijving

Zilveren Kruis heeft voor 8 regio’s een regiobeeld GGZ op laten stellen door JB Lorenz. Dit regiobeeld is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeenten in deze regio. Doel van het regiobeeld is om een integraal beeld te krijgen van de inzet van zowel gemeente als Zilveren Kruis voor mensen met psychische problematiek. Dit hebben we gedaan door gegevens van de gemeente (Jeugdwet, WMO) en gegevens van Zilveren Kruis (ZVW en WLZ) te verzamelen en bij elkaar te brengen. Naast deze informatie over aantallen gebruikers en kosten, is ook een overzicht gemaakt van relevante indicatoren die
zeggingskracht hebben over het gebruik van bepaalde zorg. Naast een totaalbeeld, is een verdieping gemaakt op vier specifieke thema’s voor deze doelgroep:

  • GGZ in de wijk;
  • GGZ en wonen;
  • Crisis en EPA;
  • 18- / 18+.

Het regiobeeld toont deze informatie per gemeente in de betreffende regio, daarnaast wordt dit voor de totale regio weergegeven.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De voucher wordt aangevraagd in het kader van de samenwerking tussen Zilveren Kruis en gemeenten. De samenwerkingspartners zijn de 8 gemeenten in de regio Midden-Ijssel met wie Zilveren Kruis een samenwerkingsagenda heeft afgesproken. De aanvraag wordt ingediend door Zilveren Kruis en de gemeente Apeldoorn (namens de gemeenten in de regio) De voucher wordt ingezet om een startfoto te ontwikkelen van de vraag naar GGZ-gerelateerde zorg (ZVW) en ondersteuning (WMO)in de regio Midden-Ijssel. In de startfoto geven we weer welke zorg en ondersteuning nu wordt ingezet (voor zover deze informatie beschikbaar is) en welke maatschappelijke beschermende en risicofactoren in de regio bestaan. De startfoto wordt gebaseerd op data van de verzekeraar, openbare data (CBS, RIVM e.d.) en informatie van gemeenten over de inzet van voorzieningen in het kader van de WMO (en eventueel Jeugdhulp).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910091
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van Huizen
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis