Mobiele menu

Regiobeeld ouderenzorg in Midden-Kennemerland

De Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland werkt al langere tijd samen met ViVa! Zorggroep, Buurtzorg en het Rode Kruis Ziekenhuis samen rond de zorg in de regio voor (kwetsbare) ouderen. Om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten in de toekomst, die per wijk kunnen verschillen, heeft ZONH een regiobeeld opgesteld. Dit regiobeeld geeft zicht in de demografische ontwikkelingen, de zorgvraag, het zorgaanbod vanuit professionele organisaties en door mantelzorgers en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Door het gedifferentieerde beeld in de regio, vraagt dit om een gedifferentieerde aanpak. De inzichten die uit het regiobeeld naar voren komen, zijn het startpunt voor verder overleg en samenwerking om te zorgen dat nu en in de toekomst de juiste zorg door de juiste professional op de juist plek wordt gegeven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Beunder
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenvereniging Midden Kennemerland