Mobiele menu

Regiobeeld regio 's-Hertogenbosch

Projectomschrijving

Bureau HHM maakt voor Reinier van Arkel, Cello, Novadic-Kentron, Farent, Zayaz en gemeente Den Bosch een regiobeeld van regio Den Bosch:

  1. Huidige populatie mensen met EPA;
  2. Hun behoeften op gebied van zorg, ondersteuning en wonen;
  3. Het aanbod op dat gebied;
  4. Hiaten in vraag en aanbod;
  5. Aantal beschikbare werknemers in de regio; trends en ontwikkelingen.

Conclusies

  • Het aantal mensen met EPA in de regio is relatief laag maar stijgt de komende jaren.
  • Partijen ervaren een mismatch tussen vraag en aanbod, met name rondom multiproblematiek.
  • Het zorgaanbod voor mensen met multiproblematiek vraagt meer samenwerking en integratie.
  • Thuis in ZuidOost is een mooi praktijkvoorbeeld van integratie van zorg en wonen. Aanbeveling is dit uit te breiden met daarbij aandacht voor het collectief (de wijk).
  • Er liggen kansen in het intensiever betrekken van regiogemeenten.

Het regiobeeld biedt het samenwerkingsverband een startpunt voor een beter sluitend gecoördineerd zorgnetwerk voor mensen met EPA.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Reinier van Arkel wil met samenwerkingspartners de zorg steeds wijkgerichter organiseren zodat we beter aan kunnen sluiten bij de netwerken in de wijk en daar waar nodig meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe netwerken. Om een goed beeld te krijgen of we in regio Den Bosch en Bommelerwaard de juiste zorg op de juiste plek aanwezig is, willen we een regiobeeld laten maken. Door meer inzicht te krijgen in de huidige populatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen en welke behoefte zij hebben (ook op gebied van wonen) kunnen wij de huidige initiatieven die binnen de samenwerking vorm krijgen aanscherpen en beter richten. Daarnaast zien we dat arbeidsmarktproblematiek een belangrijk knelpunt is. Wij verwachten dat dit knelpunt zich de komende jaren verder zal vergroten. Daarmee is het relevant om meer inzicht te krijgen in een prognose van het aantal benodigde en potentiele werknemers binnen de regio.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910078
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.R. Takaria
Verantwoordelijke organisatie:
Reinier van Arkel Groep