Mobiele menu

Regiobeeld Teylingen

In opdracht van de Stuurgroep Positieve Gezondheid Teylingen heeft de GGD Hollands Midden een regiobeeld gemaakt voor de drie dorpskernen van de gemeente Teylingen: Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het regiobeeld biedt een integraal beeld van de brede gezondheid in vergelijking met andere wijken/dorpen in Hollands Midden en maakt integraal onderdeel uit van het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Het regiobeeld is opgebouwd naar het RIVM model voor Integraal werken uit de Toolkit Preventie. De volgende domeinen zijn in kaart gebracht:

  • Gezondheid
  • Participatie
  • Voorzieningen
  • Leefstijl
  • Sociale omgeving
  • Fysieke omgeving
  • Mentaal welbevinden
  • Demografie

Met dit regiobeeld heeft het samenwerkingsverband een instrument in handen om met inwoners en professionals in gesprek te gaan. Het biedt een inhoudelijk basis voor een gezamenlijke routekaart voor integrale samenwerking zodat de juiste zorg en welzijn op de juiste plaats geïmplementeerd kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.A.M. van Maris
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorggroep Voorhout