Mobiele menu

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN)

Projectomschrijving

Doel

Het Regionaal Consortium ZWN (RCZWN) is afgelopen jaren uitgegroeid tot de kennisinfrastructuur voor de geboortezorg in de regio. Door continue samenwerking en kennisuitwisseling wil het RCZWN een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de maternale en perinatale gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Aanpak

Het RCZWN is onderdeel van het landelijke, onafhankelijke Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg; (NRCG). Binnen het RCZWN werken (aanstaande) ouders en partners uit praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek multidisciplinair en lijnoverstijgend met elkaar samen aan het initiëren en uitvoeren van regionaal praktijkgericht onderzoek en aan het verspreiden en implementeren van ontwikkelde kennis en tools.

Verwachte resultaten

Met de subsidie-impuls hebben het RCZWN en het NRCG activiteiten uitgevoerd in het kader van voortzetting van de regionale en landelijke kennisinfrastructuur en activiteiten die bijdragen aan de toekomstige rol van het RCZWN in de geboortezorg.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012210002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.W. Harmsen van der Vliet - Torij MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam