Mobiele menu

Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK)

Onderzoek laat zien dat scholing van (toekomstige) professionals een voorwaarde is om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Bovendien hebben professionals elkaar steeds vaker nodig om kinderen en jongeren veilig, positief en gezond op te laten groeien. Dit vraagt om professionals die bijblijven, die zich ontwikkelen en die in kunnen gaan op nieuwe behoeften. Opleidingen besteden echter nog te weinig aandacht aan de integrale aanpak van kindermishandeling en hebben hun programma’s nog niet optimaal kunnen aanpassen aan deze veranderende beroepspraktijk.

Met de oprichting van een regionaal leernetwerk wordt uitvoering gegeven aan het verbinden en samenbrengen van (nieuwe) kennis en expertise rondom het thema Veilig opgroeien. Bovendien wordt tegemoet gekomen aan de behoefte om gestructureerd van elkaar te leren om van daaruit de transformatie verder en beter te kunnen implementeren. Het regionaal leernetwerk staat voor samenwerken aan: Veilig Opgroeien, Nieuwe impuls, Kennis (VONK).

Producten

Titel: De doelgroep weet het beter
Auteur: Mirjam Wijnja
Link: https://c4youth.nl/actueel/de-doelgroep-weet-het-beter/
Titel: Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp
Auteur: Mirjam Wijnja, Lucienne van Eijk, Els Evenboer, Menno Reijneveld
Titel: VONK Podcasts
Auteur: Leernetwerk Vonk
Link: https://vonkpodcasts.podbean.com/
Titel: In gesprek over de schaduwkanten van ouderschap
Auteur: Leernetwerk VONK, C4Youth, Mirjam Wijnja, Ilona Stomp, Susan Ketner
Link: https://werkplaatsenjeugd.nl/kennisvouchers/
Titel: Feitenblad "Ouders geven advies"
Auteur: Regionaal Leernetwerk VONK
Titel: De toekomst van leernetwerk VONK
Auteur: Lucienne van Eijk, Suzanne Kuik, Susan Ketner
Titel: Nieuwsbrief Leernetwerk VONK: waar staan we en wat gaan we doen?
Auteur: Suzanne Kuik, Lucienne van Eijk
Titel: Feitenblad "Ervaringsdeskundige jongeren geven advies aan professionals"
Auteur: Regionaal Leernetwerk VONK
Titel: Schaduwkanten van ouders bespreekbaar maken
Auteur: Susan Ketner
Titel: Leren van ouders
Auteur: Leernetwerk VONK
Titel: De schaduwkanten van ouderschap
Auteur: Leernetwerk VONK, C4Youth, Lectoraat integrale aanpak kindermishandeling, Gemeente Groningen
Titel: Podcast-serie De Omstanders
Auteur: Leernetwerk VONK, Suzanne Kuik
Link: https://watjijkandoen.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
737300005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.L. Ketner
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen