Regionaal Programma integrale zorg voor kwetsbare ouderen in Westfriesland

Projectomschrijving

Subsidieaanvraag betreft de doorontwikkeling van activiteiten binnen het regionaal programma integrale zorg aan kwetsbare ouderen in Westfriesland. Het regionale programma is actief sinds 2016 van waaruit we in de praktijk werken met het geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt samengewerkt door professionals vanuit de betrokken organisaties. Ons doel is om, door optimale samenwerking binnen en over de echelons heen, kwalitatief goede ouderenzorg te leveren. Wij staan samen voor dezelfde vraagstukken wat betreft ouderenzorg en realiseren ons dat we dit alleen in samenwerking op een goede manier het hoofd kunnen bieden.

Onlangs hebben wij een pilotproject bij een 8-tal huisartsenpraktijken gedaan waarbij we de knel- en verbeterpunten onderzocht hebben. Hier zijn twee thema's prominent uit naar voren gekomen waar wij de komende maanden meer onderzoek naar willen doen/door willen ontwikkelen, te weten:

  1. Versterken van de verbinding tussen huisarts en de wijkverpleegkundige.
  2. Verbinding leggen tussen het eerstelijns geriatisch team (kernteam) van de huisartsenpraktijk en het sociaal domein.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ge-uploade bijlagen (aanvraagformulier, begroting, planning, offerte externe adviseur).

Verslagen

Eindverslag

Medio 2019 zijn regionale partners in West Friesland gestart met het Fase I project 'lokale netwerken samenhangende ouderenzorg'. Voortkomend uit een pilotproject (gestart in 2017) hebben wij ons in fase I gericht op analyse en ontwikkeling van twee thema's
1. Versterken van de verbinding en samenwerking tussen huisartspraktijk/poh en de wijkverpleegkundige
2. Verbinding laten ontstaan tussen kernteam (huisarts/poh/wijkverpleegkundige/casemanager dementie en specialiast ouderengeneeskunde) met het osciaal domein (WMO, welzijn).
Het traject heeft ons doen inzien hoe belangrijk het is om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de ouderenzorg en daarnaast ook kansen te zien en te grijpen. Het nog meer verbinden en versterken van ons netwerk zal in 2020 een belangrijk doel worden.

Samenvatting van de aanvraag
Subsidieaanvraag betreft de doorontwikkeling van activiteiten binnen het regionaal programma integrale zorg aan kwetsbare ouderen in Westfriesland. Het regionale programma is actief sinds 2016 van waaruit we in de praktijk werken met het geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt samengewerkt door professionals vanuit de betrokken organisaties. Ons doel is om, door optimale samenwerking binnen en over de echelons heen, kwalitatief goede ouderenzorg te leveren. Wij staan samen voor dezelfde vraagstukken wat betreft ouderenzorg en realiseren ons dat we dit alleen in samenwerking op een goede manier het hoofd kunnen bieden. Onlangs hebben wij een pilotproject bij een 8-tal huisartsenpraktijken gedaan waarbij we de knel- en verbeterpunten onderzocht hebben. Hier zijn twee thema's prominent uit naar voren gekomen waar wij de komende maanden meer onderzoek naar willen doen/door willen ontwikkelen, te weten: 1. Versterken van de verbinding tussen huisarts en de wijkverpleegkundige. 2. Verbinding leggen tussen het eerstelijns geriatisch team (kernteam) van de huisartsenpraktijk en het sociaal domein. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de ge-uploade bijlagen (aanvraagformulier, begroting, planning, offerte externe adviseur). Er ligt nog een vraag of dit traject een Fase 1 of Fase 2 traject zou moeten zijn. Wellicht kunt u dit in overweging nemen. Wij zijn al een langer bestaand netwerk en een aantal mensen waren in de overtuiging dat dit beter bij Fase 2 zou passen (waaronder Hein van Hout van het VUMC). Omdat wij al zo ver in fase 1 waren hebben wij toch besloten om het zodanig in te dienen. Graag horen wij uw mening.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005019
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Zuijderduijn
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgkoepel West-Friesland