Mobiele menu

Regionale aanpak alcohol en jongeren in West-Brabant

Steeds meer jongeren drinken te veel. In West-Brabant gaan 18 gemeenten dit probleem samen aanpakken. In 2008 hebben zij de handen ineengeslagen om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.

Belangrijk doel van dit regionale project is om alcoholgebruik onder de 16 jaar terug te dringen. Daarnaast willen de gemeenten overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot en met 23 jaar tegengaan (‘binge’ drinken). Door de samenwerking zetten de gemeenten sterker in op de verbinding tussen regionale en lokale slagkracht.

De gemeenten hebben samen verschillende actiepunten en programma’s opgesteld. Als het nodig is, past elke gemeente die aan de eigen lokale situatie aan.

Verslagen


Eindverslag

In de regio West-Brabant (18 gemeenten) is de afgelopen jaren middels het project Think before you drink hard gewerkt aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren. Focus daarbij lag vooral op intermediairen en aanbieders van alcohol. Maar zeker ook op jongeren zelf en hun ouders. Door het op lokaal niveau (in de 18 gemeenten) uitzetten van allerlei interventies en regionale campagnes is de leeftijd waarop jongeren hun eerste slok alcohol drinken significant gestegen. Ook is de hoeveelheid alcohol die jongeren onder de 16 jaar drinken significant omlaag gegaan. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn er helaas nog geen significante veranderingen opgetreden. De regio (het algemeen bestuur van de GGD) heeft mede daarom besloten nog vier jaar door te gaan met het project Think before you drink. In deze tweede fase van het project ligt de nadruk vooral op lokale implementatie en borging, en minder op het ontwikkelen van nieuwe interventies. Ook de nieuwe drank- en horecawet en de verandering van verkoopleeftijd van 16 naar 18 jaar zijn speerpunten in deze tweede fase.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. van der Veeken-Vlassak
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Drimmelen