Mobiele menu

Regionale aanpak voor de implementatie van erkende valpreventie interventies door kennisversterking van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Huidige situatie Eind 2021 is de GGD gestart met een project ketenaanpak valpreventie voor de regio, als eerste in 2 pilotgemeenten. In deze gemeenten zijn werkgroepen opgericht om tot werkende ketens te komen. Een regionale stuurgroep van koepels van professionals ontwikkelt een blauwdruk van een ketenaanpak voor gebruik in toekomstige lokale werkgroepen, zodat de kwaliteit in iedere wijk gewaarborgd is. Commitment op bestuurlijk niveau vindt plaats in GOUD, een platform van wethouders gemeenten, zorgverzekeraar, ouderenorganisaties en GGD. Doel van deze aanvraag 1. Uitvoering mogelijk maken van het regionale plan van aanpak (nog in ontwikkeling). 2. Het verkrijgen van een sterkere rol van de GGD als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op gebied van valpreventie. Voor de uitvoering vragen wij een procesbegeleider. De projectleiders van de GGD gaan deelnemen het landelijke leernetwerk. We werken in dit project samen met alle gemeenten in onze regio.

Kenmerken

Projectnummer:
05550092210019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. ing. B.S.C. Zondag
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zaanstreek-Waterland