Mobiele menu

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland is een samenwerkingsverband tussen (vertegenwoordigers van) jeugdigen en hun opvoeders, diverse zorgaanbieders, alle Friese gemeenten, het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern en instellingen voor onderzoek en onderwijs. Samen betere zorg voor jeugd en gezinnen ontwikkelen door het versterken van een lerende omgeving, verbetercyclus en vakmanschap in de regio. Dat is waar deze Kenniswerkplaats aan werkt. In 3 projecten en bijbehorende leernetwerken wordt onderzocht hoe jongeren en gezinnen sneller, passender en effectiever kunnen worden geholpen. Het eerste project is gericht op wat en hoe kunnen we leren van praktijkervaringen. In het tweede project wordt een integrale maatwerkaanpak ontwikkeld voor de meest kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Het derde project richt zich op betere samenwerking tussen onderwijs en zorg. De ingebrachte binnen de projecten wetenschappelijke, praktijk- , beleid- en ervaringskennis wordt vertaald naar concrete oplossingen en veranderingen in de praktijk.

Producten

Titel: Factsheet 'Eerste ervaringen met experiment "Doorbraak!"'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland i.s.m. gemeente Heerenveen
Link: https://ap.lc/taBir
Titel: Eindrapportage 'Zo thuis en gewoon mogelijk wonen'
Auteur: Loraine Visscher, Anja Holwerda & Alona Labun (Kenniswerkplaats Jeugd Friesland i.s.m. Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland)
Link: https://ap.lc/fA0md
Titel: 'De Verklarende Analyse: een gezamenlijke "werktheorie" bij complexe zorgvragen'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, C4Youth, Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland, Expertisecentrum Gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Link: https://tinyurl.com/4wuaypnz
Titel: Eindrapport 'Evaluatie Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp'
Auteur: Anja Holwerda & Marleen van Aggelen (Kenniswerkplaats Jeugd Friesland i.s.m. Foar Fryske Bern)
Link: https://ap.lc/YsIm4
Titel: Factsheet 'Opbrengsten reflectiesessie vervolg project Maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
Link: https://ap.lc/9DN1R
Titel: Webinar / inspiratiebijeenkomst 'Werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren'
Link: https://ap.lc/l1HOs
Titel: Webinar 'Werken aan de werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik'
Link: https://ap.lc/w8w42
Titel: Webinar 'Ondersteunen van kwetsbare gezinnen: empower de ouders!'
Link: https://awtjf.nl/videos/ondersteunen-van-kwetsbare-gezinnen-empower-de-ouders/
Titel: Webinar 'Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van verklarende analyse'
Link: https://tinyurl.com/35pxma46
Titel: Webinar 'Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/MUvec
Titel: Webinar 'Ketenbreed leren van casusreviews in Friesland'
Link: https://awtjf.nl/videos/ketenbreed-leren-van-casusreviews-in-friesland/
Titel: Webinar 'Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp'
Link: https://ap.lc/PV6LY
Titel: Webinar 'Werkzame elementen in "Familiekracht": samen met en in de familie aan de slag'
Link: https://ap.lc/FLFVh
Titel: Webinar 'Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van verklarende analyse'
Link: https://tinyurl.com/35pxma46
Titel: Webinar 'Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/dSmcQ
Titel: Inspiratiesessie Voor de Jeugd Dag 'In gesprek over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren'
Link: https://ap.lc/PcdqW
Titel: Webinar 'Luisteren naar jeugdigen en ouders: start met hun levensverhaal'
Link: https://ap.lc/CFBC1
Titel: Webinar 'Verklarende analyse: de basis voor passende hulp'
Link: https://awtjf.nl/videos/verklarende-analyse-de-basis-voor-passende-hulp/
Titel: Webinar 'Ketenbreed leren van casusreviews in Friesland'
Link: https://awtjf.nl/videos/ketenbreed-leren-van-casusreviews-in-friesland/
Titel: Webinar 'Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/o3HlE
Titel: Masterclass voor bestuurders 'Persoonlijk en waarden gedreven leiderschap met impact voor het kind en de samenleving'
Link: https://ap.lc/KFqXM
Titel: Factsheet 2de Leernetwerk Leren van praktijkervaringen 'Sessie 2: De meerwaarde van (toepassen van de richtlijn) ‘Samen beslissen’'
Link: https://ap.lc/Xosjw
Titel: Checklist 'Soepele samenwerking binnen hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek'
Link: https://ap.lc/dFT2C
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/yoBjd
Titel: Factsheet Leerbijeenkomst Monitor Gemeentelijke Toegang 'Regievoering (deel 1)'
Link: https://ap.lc/BBTes
Titel: Levenslijn tool voor professionals
Link: https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/levenslijn/
Titel: Portrait (fictief) gezin met meervoudige en complexe problemen
Link: https://ap.lc/ww1cl
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Boemerangbeleid: paradoxale patronen van verandering in het jeugdstelsel over de jaren heen'
Link: https://ap.lc/3Y0jC
Titel: Visual 'Maatwerkaanpak voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/ksbrJ
Titel: Factsheet 1ste Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 1: Vraagverheldering & Informatieverzameling'
Link: https://ap.lc/o4xw1
Titel: Verklarende analyse tool voor professionals
Link: https://awtjf.nl/tools-voor-professionals/7-factorenmodel/
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Passende hulp volgens jongeren'
Link: https://ap.lc/ENfKA
Titel: Factsheet 'Opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen'
Link: https://ap.lc/LN804
Titel: Factsheet 'Evaluatie Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp'
Link: https://ap.lc/aayoE
Titel: Factsheet 1ste Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 2: Verhaal van het gezin in beeld: hulpmiddelen voor professionals'
Link: https://ap.lc/cMgFH
Titel: Factsheet 2de Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 4: Reflectie op gezette stappen en opbrengsten in de praktijk'
Link: https://ap.lc/sV4RN
Titel: Interactieve publicatie 'Zo thuis en gewoon mogelijk wonen: handvaten voor de praktijk'
Link: https://ap.lc/3NcDp
Titel: Factsheet 'Samenwerkingsvormen tussen onderwijs & zorg en werkzame principes'
Link: https://ap.lc/sQOYf
Titel: Factsheet Leerbijeenkomst Monitor Gemeentelijke Toegang 'Hulpvraag van het gezin en samen beslissen over passende hulp'
Link: https://ap.lc/NiHp1
Titel: Factsheet Leerbijeenkomst 'Lessen vanuit de ketensamenwerking in crisissituaties'
Link: https://ap.lc/Xd6AE
Titel: Factsheet Leerbijeenkomst Monitor Gemeentelijke Toegang 'Regievoering (deel 2)'
Link: https://ap.lc/JaFXe
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Succesvol en waarden gedreven leiderschap in een taaie context'
Link: https://ap.lc/QunaN
Titel: Factsheet 'Tips en trucs adviesteam m.b.t. leernetwerken Leren van Praktijkervaringen'
Link: https://ap.lc/6qkHh
Titel: Factsheet 'Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren'
Link: https://ap.lc/5OtE8
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Het realiseren van een sterk lokaal jeugdveld'
Link: https://ap.lc/TeSU5
Titel: Factsheet leerbijeenkomst 'Lessen vanuit de ketensamenwerking bij zorgmeldingen'
Link: https://ap.lc/hUsqJ
Titel: Factsheet 1ste Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 4: Systemisch kijken en oog hebben voor dynamiek in gezin en onderliggende problematiek van ouders'
Link: https://ap.lc/2d4bh
Titel: Reflectietool / praatplaat 'De integrale visie op het sociaal domein'
Link: https://ap.lc/BBcmd
Titel: Factsheet 2de Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 3: Aan de slag met de richtlijn ‘Samen beslissen’ in de dagelijkse praktijk'
Link: https://ap.lc/d18Af
Titel: Factsheet 'In een ideale kleinschalige woonvoorziening'
Link: https://ap.lc/gXgJ5
Titel: Factsheet 2de Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 1: Hoe zorgen wij ervoor dat jongeren en ouders zich gehoord voelen'
Link: https://ap.lc/4v1L7
Titel: Factsheet 1ste Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen 'Sessie 3: Knoppen om aan te draaien zodat het gezin maar eenmaal hun verhaal hoeft te vertellen'
Link: https://ap.lc/YqlD8
Titel: Factsheet Leerbijeenkomst 'Lessen vanuit de ketensamenwerking rondom kwetsbare gezinnen'
Link: https://ap.lc/xhX4Y
Titel: Reflectietool / praatplaat 'Integraal werken in de jeugdhulp'
Link: https://ap.lc/WAJ08
Titel: Factsheet 'Onderscheidende elementen Maatwerkaanpak voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen'
Link: https://ap.lc/55qLP
Titel: 'Samenwerking onderwijs & zorg versterken'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Sarah Walburg, Janneke Metselaar & Lieuwkje Boomsma)
Titel: 'Zo thuis en gewoon mogelijk wonen'
Auteur: Loraine Visscher (Kenniswerkplaats Jeugd Friesland i.s.m. Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland)
Link: https://ap.lc/LKLIe
Titel: 'Evidence-based werken in de jeugdhulp praktijk: hoe doe je dat?!'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Anja Holwerda & Alona Labun)
Titel: 'Samen, leren, doen: hoe breng je een leer- en verbeterbeweging op gang?'?
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Anja Holwerda, Janneke Metselaar & Sarah Walburg)
Titel: 'Samen de zorg beter maken aan de ‘dialoogtafel’'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (spreker: Alona Labun)
Titel: 'Een kijkje in de keuken bij de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (spreker: Alona Labun)
Titel: 'Evalueren en reflecteren'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland & Werkplaats SAMEN (sprekers: Anja Holwerda, Alona Labun en Laura Nooteboom)
Titel: 'Reflectietool "Passende hulp volgens jongeren"'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Kasia de Vries & Alona Labun)
Titel: 'Samen werken aan transformatie: hoe maak je een positieve impact binnen de taaie context?'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (spreker: Alona Labun)
Titel: 'Samenwerking Onderwijs & Zorg versterken in een leernetwerk met een ontwerpgericht aanpak'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Janneke Metselaar & Sarah Walburg)
Titel: 'Reflectietool "Passende hulp volgens jongeren": In hoeverre beslissen we echt samen?'
Auteur: Kenniswerkplaats Jeugd Friesland (sprekers: Kasia de Vries & Anja Holwerda)

Kenmerken

Projectnummer:
10190022010017
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Serra
Verantwoordelijke organisatie:
Jeugdhulp Friesland