Mobiele menu

Regionale projectleiding implementatie WVGGZ ZHZ

Doel

In 2019 werkten het Zorg en Veiligheidshuis en de GGD samen aan de implementatie van de Wvggz in Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Er werden 10 gemeenten begeleid in de besluitvorming en het organiseren van de uitvoering van de onderdelen bij centrale uitvoeringspartijen. Daarnaast werd de samenwerking met de ketenpartners in de Wvggz (zoals OM, ggz, advocaten, clientvertrouwenspersonen) geïntensiveerd.

Resultaten

Het vormgeven van praktische zaken, zoals een Meldpunt, het uitvoeren van hoorplicht en verkennend onderzoek, ging heel goed. De professionaliteit van onderzoekers, welzijnswerkers en specialisten in ggz werd hieruit duidelijk. Voor de uitvoering van de wet was een uitgebreider
besluitvormingstraject nodig dan vooraf ingeschat. De governance is in 2020 nog niet vastgelegd en staat nog onder constructie. Toch kan gezegd worden dat de gemeenten in ZHZ helemaal klaarstaan voor de inwoners om op juiste en zorgvuldige wijze hun rol in de Wvggz te vervullen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638025012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Nijhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid