Mobiele menu

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten.

Door de inzet van Kansrijke Start is geïnvesteerd in vroegsignalering in gemeente Hengelo. Nu gezinnen sneller in beeld komen, wordt opgemerkt dat er op lokaal niveau geen zorgpad is voor ouders met mentale klachten tijdens de peripartum periode. Daardoor zoeken ouders en professionals onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Ook is niet voor alle hulpvragen passend aanbod. Dit knelpunt is zichtbaar in meerdere regio's in Nederland. 

In de periode 1-04-2022 tot 1-10-2022 ontwikkelt de bestaande Hengelose coalitie Kansrijke Start, samen met Dimence onder leiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater een visie op goed zorgaanbod. Daarbij wordt aangesloten bij het ontwikkelde “springplankje stepped care aanpak depressiepreventie geboortezorg” van GDD GHOR. Het zorgpad zal zich richten op stap 4 kortdurende begeleiding en stap 5 psychologische zorg en is na afloop ook beschikbaar voor ander regio's. 

Verslagen


Eindverslag

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten

Door de inzet van Kansrijke Start is geïnvesteerd in vroegsignalering in de regio Twente. Nu gezinnen sneller in beeld komen, wordt opgemerkt dat er op lokaal niveau geen zorgpad is voor ouders met mentale klachten tijdens de peripartum periode. Daardoor zoeken ouders en professionals onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Ook is niet voor alle hulpvragen passend aanbod. Dit knelpunt is zichtbaar in meerdere regio's in Nederland.

Er is een zorgpad beschreven gericht op kortdurende begeleiding en psychologische behandeling, die ondersteunend zal zijn aan de netwerkzorg die geboden wordt. Tevens is een eerste aanzet gemaakt om dit zorgpad online boekbaar te laten zijn voor ouders.

Kenmerken

Projectnummer:
838004032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. Z.M.C.P. Holtkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Zillah Holtkamp B.V.