Mobiele menu

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten

Projectomschrijving

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten.

Door de inzet van Kansrijke Start is geïnvesteerd in vroegsignalering in gemeente Hengelo. Nu gezinnen sneller in beeld komen, wordt opgemerkt dat er op lokaal niveau geen zorgpad is voor ouders met mentale klachten tijdens de peripartum periode. Daardoor zoeken ouders en professionals onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Ook is niet voor alle hulpvragen passend aanbod. Dit knelpunt is zichtbaar in meerdere regio's in Nederland. 

In de periode 1-04-2022 tot 1-10-2022 ontwikkelt de bestaande Hengelose coalitie Kansrijke Start, samen met Dimence onder leiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater een visie op goed zorgaanbod. Daarbij wordt aangesloten bij het ontwikkelde “springplankje stepped care aanpak depressiepreventie geboortezorg” van GDD GHOR. Het zorgpad zal zich richten op stap 4 kortdurende begeleiding en stap 5 psychologische zorg en is na afloop ook beschikbaar voor ander regio's. 

Verslagen


Eindverslag

Regionale samenwerking voor gezinnen met peri - en postnatale psychische klachten

Door de inzet van Kansrijke Start is geïnvesteerd in vroegsignalering in de regio Twente. Nu gezinnen sneller in beeld komen, wordt opgemerkt dat er op lokaal niveau geen zorgpad is voor ouders met mentale klachten tijdens de peripartum periode. Daardoor zoeken ouders en professionals onnodig lang naar de juiste ondersteuning. Ook is niet voor alle hulpvragen passend aanbod. Dit knelpunt is zichtbaar in meerdere regio's in Nederland.

Er is een zorgpad beschreven gericht op kortdurende begeleiding en psychologische behandeling, die ondersteunend zal zijn aan de netwerkzorg die geboden wordt. Tevens is een eerste aanzet gemaakt om dit zorgpad online boekbaar te laten zijn voor ouders.

Samenvatting van de aanvraag

In oktober 2021 zijn 72 ervaringsdeskundigen via een enquete bevraagt op hun ervaringen met postpartum hulpverlening. Maar slechts 1/3 vindt de hulp die zij gekregen hebben goed. 2/3 vindt de hulp voldoende tot slecht. Daarbij is de grootste klacht dat de weg naar hulp stroperig en moeizaam is, met daarbij onderweg professionals die niet de juiste kennis en kunde hebben om je te begeleiden in deze levensfase met een jonge baby en geen oog hebben voor de impact binnen het gezin. Hulp lijkt qua toegankelijkheid, type aanbod als kwaliteit niet aan te sluiten bij de vraag, met als gevolg dat klachten onnodig escaleren. Het is dan ook nodig dat er een goede samenwerking komt in de behandeling van gezinnen met postpartum klachten. Het betekent concreet zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment. Binnen deze projectaanvraag zetten we die inhoudelijke samenwerking centraal. Met inhoudelijk samenwerking bedoelen we dat we aan de hand van actuele hulpvragen van ouders in de gemeente Hengelo, zorgen dat de verschillende domeinen met elkaar gaan samenwerken op casusniveau. Dit proces is innovatief, omdat er in Nederland nog weinig plekken zijn waar peri - en postpartum zorgvragen van ouders laagdrempelig binnen komen en gebundeld worden in 1 gezinsplan met aandacht voor de mentale gezondheid van alle gezinsleden. Met het opzetten van deze lokale samenwerking dragen we ertoe bij dat er beter beschreven wordt welke professional op welk niveau ondersteuning/behandeling kan bieden, en op welke moment binnen een behandelproces je ook concreet expertise moet inschakelen of kan afschalen. Op die manier kan de juiste zorg op de juiste plaats bieden en snel beschikbaar voor ouders.

Kenmerken

Projectnummer:
838004032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. Z.M.C.P. Holtkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Zillah Holtkamp B.V.