Mobiele menu

Regionale Zorgvisie Juiste-Zorg-op-de-Juiste-Plek Noord Limburg

Op basis van openbare bronnen is er voor de regio Noord-Limburg een feitelijk cijfermatig regiobeeld gecreëerd voor de situatie in 2025.

Doelstellingen

  1. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de huidige zorgvraag in de regio en het huidige zorgaanbod in vergelijk met het landelijke beeld;
  2. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de toekomstige zorgvraag in de regio en het benodigde zorgaanbod voor gedefinieerde acute, chronische en electieve doelgroepen (horizon 3 – 5 jaar);
  3. Het definiëren van het inhoudelijke verschil tussen de beschikbare capaciteit bij de zorgaanbieders en de toenemende zorgvraag.

Resultaten

De krimp in de regio veroorzaakt een tekort aan vooral verpleging- en verzorgingsmedewerkers in 2025. Groeiende vergrijzing in de regio heeft tot gevolg heeft dat de vraag naar zorg blijft stijgen. De stijgende zorgvraag wordt deels verklaard door de groeiende groep ouderen en deels door de relatief lage sociaal-economische-status (SES) van de inwoners van Noord-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland. De berekeningen laten zien dat het tekort aan zorgmedewerkers bij de verpleging- en verzorgingsorganisaties het grootste probleem worden om de zorg te kunnen blijven leveren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. de Smit-Kos
Verantwoordelijke organisatie:
VieCuri Medisch Centrum