Mobiele menu

Regionale Zorgvisie Juiste-Zorg-op-de-Juiste-Plek Noord Limburg

Projectomschrijving

Op basis van openbare bronnen is er voor de regio Noord-Limburg een feitelijk cijfermatig regiobeeld gecreëerd voor de situatie in 2025.

Doelstellingen

  1. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de huidige zorgvraag in de regio en het huidige zorgaanbod in vergelijk met het landelijke beeld;
  2. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen de toekomstige zorgvraag in de regio en het benodigde zorgaanbod voor gedefinieerde acute, chronische en electieve doelgroepen (horizon 3 – 5 jaar);
  3. Het definiëren van het inhoudelijke verschil tussen de beschikbare capaciteit bij de zorgaanbieders en de toenemende zorgvraag.

Resultaten

De krimp in de regio veroorzaakt een tekort aan vooral verpleging- en verzorgingsmedewerkers in 2025. Groeiende vergrijzing in de regio heeft tot gevolg heeft dat de vraag naar zorg blijft stijgen. De stijgende zorgvraag wordt deels verklaard door de groeiende groep ouderen en deels door de relatief lage sociaal-economische-status (SES) van de inwoners van Noord-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland. De berekeningen laten zien dat het tekort aan zorgmedewerkers bij de verpleging- en verzorgingsorganisaties het grootste probleem worden om de zorg te kunnen blijven leveren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel van dit project is het zorgaanbod in de regio gezamenlijk bij te kunnen sturen waarbij de Juiste Zorg op de Juiste Plek door de juiste zorgprofessional kan worden verleend; dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Om de doelstelling scherp te formuleren wordt hieronder gestart met hetgeen nu niet benodigd is: Het doel dat het programma NIET met het regiobeeld wil behalen is: 1) Algemeen inzicht tav de regionale situatie t.a.v. demografische- en sociaal economische trends. 2) Tevens is het niet noodzakelijk om een beeld te schetsen van de te verwachten zorgvraag in de regio. Beide beelden zijn beschikbaar en in eerdere stadia onderzocht. Het doel dat het programma WEL met het regiobeeld wil behalen is: 1) Inzicht in de relatie tussen de huidige zorgvraag in de regio EN het huidige zorgaanbod in vergelijk met het landelijke beeld (hier gaat het dan om de onderlinge afhankelijkheid tussen huisartsen, ziekenhuis, vvt-organisaties en ambulancezorg). 2) Inzicht in de relatie tussen de toekomstige zorgvraag in de regio EN het benodigde zorgaanbod voor de acute, chronische EN electieve doelgroepen (horizon 3 – 5 jr). 3) Het definiëren van de inhoudelijke GAP * tussen de beschikbare capaciteit bij de zorgaanbieders en de toenemende zorgvraag. * Lees: inhoudelijk zicht krijgen op de doelgroepen (leeftijd, soort aandoeningen, benodigde zorg etc.). Dit alles teneinde het zorgaanbod in de regio gezamenlijk bij te kunnen sturen en verder te ontwikkelen met interventies die het meest gericht zijn op die doelgroepen EN zorgaanbieders waar de meeste impact behaald kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. de Smit-Kos
Verantwoordelijke organisatie:
VieCuri Medisch Centrum