Mobiele menu

Registration, evaluation and optimalisation, with feedback and follow-up of pharmacotherapy for all patients visiting auniversity hospital for evaluation of cardiovascular conditions: the Utrecht Cardiovascular Cohort

Samenvatting na afronding

Het Utrecht Cardiovasculair Cohort-Cardiovasculair Risico Management (UCC-CVRM) was een nieuw gestart initiatief waarvoor alle patiënten in aanmerking kwamen die zich in het UMC Utrecht meldden vanwege een uiting van een hartvaatziekte of een evaluatie van een cardiovasculaire risicofactor.
In de routinezorg werd op uniforme wijze informatie, zoals voorgeschreven in de richtlijn ‘cardiovasculair risicomanagement’, geregistreerd in het patiëntendossier.

Resultaten

Het doel was vorming van een zelflerend zorgsysteem voor betere zorg. Dit project laat zien dat:

  1. het goed mogelijk is een dergelijk initiatief in de routinezorg te initiëren en continueren;
  2. door het UCC-CVRM van veel meer patiënten relevante informatie beschikbaar komt voor behandelaars;
  3. er meer afwijkingen worden gezien dan voor het UCC-CVRM;
  4. door ethische en wettelijke redenen niet alle patiënten deelnemen;
  5. het UCC-CVRM leidt tot een degelijke basis voor wetenschappelijk onderzoek middels koppelingen met andere registraties.
     

Samenvatting bij start

Steeds meer cardiovasculaire patiënten krijgen zorg bij meer dan één specialisme. Deze groeiende groep vraagt om goede organisatie van de multidisciplinaire zorg: zorg die aansluit bij de geldende richtlijnen voor behandeling en management van cardiovasculair risico. Met het Utrecht Cardiovasculair Cohort (UCC) wordt hiervoor een basis gelegd.

Doel is dat elke patiënt die het UMC Utrecht bezoekt vanwege (1) een uiting van een hartvaatziekte dan wel (2) een evaluatie van een vasculaire risicofactor, de beste zorg krijgt.

In het UCC vindt een gestructureerde en uniforme informatieverzameling plaats bij alle patiënten. Hierna volgt een multidisciplinair overleg waarin een integraal behandelplan voor alle cardiovasculaire problemen wordt vastgesteld conform de huidige richtlijnen.

Dit project draagt bij aan de missie van het speerpunt Circulatory Health, dat door 10 divisies van het UMC Utrecht is opgesteld: elke patiënt, de beste zorg.

Verslagen


Eindverslag

Het Utrecht Cardiovasculair Cohort-Cardiovasculair Risico Management (UCC-CVRM) was een nieuw gestart initiatief waarvoor alle patiënten in aanmerking kwamen die zich in het UMC Utrecht melden vanwege een uiting van een hartvaatziekte of een evaluatie van een cardiovasculaire risicofactor. In de routine zorg werd op uniforme wijze informatie vastgelegd in het patiëntendossier: informatie zoals voorgeschreven in de richtlijn ‘cardiovasculair risicomanagement’. Het doel was vorming van een zelf lerend zorg systeem voor betere zorg. In dit ZonMw GGG laten wij zien dat: 1) het goed mogelijk is om een dergelijk initiatief in de routine zorg te initiëren en continueren; 2) door UCC-CVRM van veel meer patiënten relevante informatie beschikbaar komt voor behandelaars; 3) er meer afwijkingen worden gezien dan voor UCC-CVRM; 4) door ethische en wettelijke redenen we niet alle patiënten deelnemen; 5) UCC-CVRM leidt tot degelijke basis gelegd voor wetenschappelijk onderzoek middels koppelingen.
De hoofddoelen van het project zijn: 1. Consolidate invitation procedure, patient registration and conduct of further screening; 2. Start a multidisciplinary therapeutic advice with two follow-up visits, develop feedback procedure to treating physician and (poly-)pharmacotherapy monitoring; 3. Develop an infrastructure for linkage of data to registries for feedback and studies into pharmacotherapy and disease risk. Het project loopt goed. Vrijwel alle processen zijn ingezet om het project tot een goed einde te brengen wat betreft de hoofddoelen. - Hoofddoel 1 staat voor UCC-1 (UCC-CVRM) goed in de organisatie. Voor UCC 2 (UCC-SMART) gaat dit in 2019 van start. - Hoofddoel 2 is voor UCC-CVRM met een aantal feedback benadering goed geregeld, en de ontwikkeling een CVRM dashboard is in 2018 gerealiseerd en wordt de verbetering en uitrol staat voor 2019 in de planning. - Hoofddoel 2 is voor UCC-SMART gaat van start als UCC-2 in de lucht is. Dus dat moet in 2018 en 2019 zeker gaan lukken. - Hoofddoel 3 is ingezet waarvan begin 2019 de eerste resultaten beschikbaar gaan komen. Koppelingen zijn gerealiseerd met de regionale huisartsen registratie en de landelijke SFK registratie (pas in Dec 2018 vanwege procedure veranderingen bij SFK). De business case voor UCC-CVRM en UCC-SMART zijn goed gekeurd, dus daar liggen geen belemmeringen. 2. Inclusie UCC-CVRM Percent Cardiologie 1635 Cardiothoracale 2 Diabetologie 185 Geriatrie 1076 Gynaecologie 192 HIV cohort 49 HVC 1 Nefrologie 226 Neurologie 275 Obstetrie 47 Vaatchirurgie 4 Vasculaire gene 208 Total 4090 6. Publicaties en producten Internationale publicaties van het UCC. • Asselbergs FW, Visseren FL, Bots ML, et al. Uniform data collection in routine clinical practice in cardiovascular patients for optimal care, quality control and research: The Utrecht Cardiovascular Cohort. Eur J Prev Cardiol. 2017 May;24(8):840-847. doi: 10.1177/2047487317690284. Epub 2017 Jan 27. PubMed PMID: 28128643. Websites die bezocht kunnen worden waar informatie gegeven wordt over het UCC. Informatie over het UCC kan verkregen wordt op • In het Engels voor iedereen: http://www.umcutrecht.nl/en/Research/Research-programs/Circulatory-Heal… • In het Nederlands voor patiënten: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hart-en-vaatcentrum/L… Wetenschappelijke projecten binnen UCC gestart die zich bevinden in manuscript vorm • Ethical dilemmas in studies using routine clinical care information combined with informed consent for scientific purposes: The Utrecht Cardiovascular Cohort Initiative • Implementation of a cardiovascular risk management guideline in routine clinical care and the effect of non-response: The Utrecht Cardiovascular Cohort Initiative • The diagnostic yield of text mining in EPDs in completing missing information in studies using data collected in routine clinical care. The example of smoking • Utrecht Cardiovascular Cohort: Relevance of a positive family history Polypharmacy in the elderly cardiovascular patient Subsidies verkregen waarbij de gegevens van het UCC een centrale rol spelen. • CVRM-IMPROVE: Improving prevention of cardiovascular disease: from proof of principle to implementation readiness of a live cardiovascular risk management dashboard in electronic health record in routine clinical practice (PPS call Nederlandse Hartstichting, gestart in 2018) • ETHMIRE: ETHical and MethodologIcal evaluation of knowledge geneRation in cardiology: introducing thE learning health care system as a fundamental new approach (ZonMw TOP, 2018, gestart)

Kenmerken

Projectnummer:
848034001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.L. Bots
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht