Mobiele menu

The relation between mental health and labour market participation of Syrian refugees

Projectomschrijving

Achtergrond

Medio 2018 had NWO een subsidieronde open staan om wetenschappers met een vluchtelingenstatus de gelegenheid te bieden bij een universiteit voor tenminste een jaar aan de slag te gaan als onderzoeker. Dit om de kans te vergroten daarna een passende baan in de wetenschap te vinden. De aanvraag van de Radbouduniversiteit voor dit project viel net buiten de boot, maar werd als zeer goed beoordeeld. Omdat het project van grote toegevoegde waarde is op het lopende onderzoek heeft ZonMw besloten deze aanvraag alsnog te honoreren.

Vraagstuk

Uit de recente monitor van SCP blijkt dat 48% van de Syrische beroepsbevolking in Nederland werkloos en 40-50% van de Syriërs mentaal ongezond is. Werkloosheid vermindert mentale gezondheid, andersom verhogen mentale gezondheidsproblemen de kans op werkloosheid. In dit project is deze complexe relatie tussen mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van Syrische statushouders uitgebreid onderzocht.

Op 1 maart 2019 is de Syrische onderzoekster Lilas Fahham (met een vluchtelingenstatus) gestart met de uitvoering van dit onderzoek. Het onderzoek is een aanvulling op het ZonMw-project Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Onderzoek

Data van de SCP monitor zijn nader geanalyseerd en daarmee is inzicht verkregen over de generaliseerbaarheid van de interventie die geïmplementeerd wordt in het genoemde project: Kunnen de effectieve elementen van de interventie ook geïmplementeerd worden in andere regio’s? Welke regionale factoren zijn daarbij bevorderend of belemmerend voor de implementatie van de interventie? U heeft hiervoor een literatuuronderzoek en een verklarend kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Ook heeft u door middel van desk reasearch en expert interviews het gemeentelijk beleid en relevante initiatieven onderzocht.

Uitkomst

De uitkomsten van het voorgestelde project geven waardevolle informatie over of de interventie ook geïmplementeerd kan worden in andere regio’s en welke regionale factoren de effectieve implementatie bevorderen of belemmeren. Het project heeft inzicht gegeven in de verklarende factoren voor mentale gezondheidsuitkomsten van Syrische statushouders in Nederland. Daarnaast is inzicht verkregen in het gemeentelijke beleid en initiatieven gericht op de bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders in Nijmegen, Arnhem en Tiel. Verder was de kwalificering en loopbaanontwikkeling van Lilas Faham een belangrijke doelstelling was van het project. Zij heeft een aanstelling bij de GGD in Groningen heeft aanvaard.

Product

Beleidsrapport 'Mental Health and Labour Market Participation of Refugees'

Wetenschappelijk artikel 'Mental Health and Post Migration Stressors of Syrian Refugees in The Netherlands' [DRAFT]

Wetenschappelijk artikel 'Labour Market Participation and Mental Health of Refugees Local Policies in the Netherlands: The Cases of Nijmegen, Arnhem and Tiel' [DRAFT]

Kenmerken

Projectnummer:
53500095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.J. Beckers