Mobiele menu

Respiratory health risks from intensive livestock production, risk estimation and prevention

Omwonenden van veehouderijen hebben een verhoogd risico op longontsteking maar oorzaken zijn nog onbekend. In het voorgestelde onderzoek worden mogelijke oorzaken van longontsteking in een gebied met veel intensieve veehouderij onderzocht. Dit wordt gedaan door patiënten met longontstekingen in de buurt van veehouderijen en patiënten die verder weg wonen te vergelijken. Daarbij maken we gebruik van nieuwe (moleculaire) technieken waarmee blootstelling aan micro-organismen, stof en endotoxinen en het voorkomen van longontsteking in samenhang wordt onderzocht. Met dit onderzoek willen we uiteindelijk het risico op longontsteking verminderen, door wetenschappelijk inzicht te verkrijgen in de oorzaken en de mogelijkheden voor vermindering van die blootstelling te onderzoeken. Daarnaast kunnen met de verkregen inzichten gezondheidsrisico’s bij toekomstige uitbraken van door dieren veroorzaakte ziekten vroegtijdig worden ingeschat. Daarmee kunnen snel en effectief maatregelen worden genomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
91217040
Looptijd: 89%
Looptijd: 89 %
2018
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. D.J.J. Heederik
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht