Mobiele menu

Respiratory viruses in nursing homes: impact and prevention.

Oudere mensen die in verpleeghuizen wonen hebben een verhoogd risico op (ernstige) acute luchtweginfecties (ALI) maar er is onvoldoende bekend welke luchtwegvirussen problemen veroorzaken, hoe vaak ze voorkomen, hoe ze worden verspreid en hoe vaak ze uitbraken veroorzaken. 

Aanpak/werkwijze

In jaar 1 en 2 wordt bij verpleeghuisbewoners met een ALI het voorkomen van virale verwekkers onderzocht en wordt gekeken naar de klinische uitkomsten bij deze bewoners. In jaar 3 en 4 wordt in de helft van de deelnemende verpleeghuizen snelle virale diagnostiek gedaan en wordt gekeken of het voorkomen van luchtweginfecties minder is dan in andere verpleeghuizen, bijvoorbeeld omdat er maatregelen worden genomen om verspreiding tegen te gaan als men weet wat er aan de hand is. 

Verwachte resultaten

Meer inzicht in het belang van luchtwegvirussen voor bewoners van verpleeghuizen en mogelijke maatregelen om verspreiding te voorkomen opent wegen om richtlijnen te informeren en de ziektelast te verminderen.

Kenmerken

Projectnummer:
10150511910045
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2021
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC