Mobiele menu

Respons van en in Amsterdam Noord

‘Respons van en in Amsterdam Noord’ dringt de beweegachterstand onder jongeren in Amsterdam Noord terug en bevordert een gezonde leefstijl. De ingezette interventie Respons heeft daarnaast een sterk educatief element. Jongeren leren op gepaste wijze om te gaan met lastige situaties. Het vraaggestuurde programma wordt door Delda Sport getrokken. Partners zijn VO scholen, sportverenigingen, welzijn, DMO Stadsdeel Noord en interventie-eigenaar NIVM. Het impulsprogramma sluit naadloos aan bij de gemeentelijke ambities voor sportstimulering in de wijken die een lage SES-score kennen. Door de warme overdracht naar sportverenigingen en betrokkenheid van de ouders wordt een goede basis gelegd voor een blijvend effect op de leefstijl van de betrokken jongeren van 12-16 jaar. Met deze impuls gaan meer jongeren sporten. Door de borging wordt een structuur van samenwerking ontwikkeld zodat ook na het programma blijvende positieve effecten worden behaald.

Verslagen


Eindverslag

Met het project “jeugd in lage inkomensbuurten” heeft Delda Sport zich tussen 2018 en 2020 geefocust op jongeren in Amsterdam Noord Sporten is voor veel jongeren niet vanzelfsprekend in deze buurten en Delda sport wilde daar met dit project verandering in brengen.

En dit is gelukt door middel van verschillende activiteiten in het onderwijs, op verenigingen, in naschoolse opvang en zelfs online heeft Delda sport meer dan 2000 jongeren weten te bereiken en is het gelukt om bijna 200 jongeren lid te maken van een sportclub of vereniging.

Met als hoogtepunt de online kickboks trainingen waar Delda sport in samenwerking met andere verenigingen tijdens de Lock down en gesloten scholen trainingen hebben gegeven aan honderden jongeren over heel Nederland kan deze sportclub uit Amsterdam dit project afschrijven als een succesvol project.

Delda Sport is in 2018 de samenwerking aangegaan verschillende partijen om meer kinderen en jongeren in Amsterdam Noord te laten bewegen.

Ons traject “jeugd in lage inkomensbuurten” is buurtgericht. Amsterdam Noord is onze focus, en daarbinnen specifiek de wijken . Deze wijken en de buurten daarbinnen kennen een lage Sociaal Economische Score en staan laag in de rangorde van alle Nederlandse wijken. Het aandeel inwoners met een niet-westerse migrantenafkomst en het aandeel jeugd is relatief hoog. Sporten is niet vanzelfsprekend.
Op basis van het Respons programma hebben wij van 1 september 2018 tm 1 september 2019 allerlei activiteiten georganiseerd.

De methode Respons is ontwikkeld om gedragsproblemen op school aan te pakken, en jeugd aan het sporten te krijgen. Een belangrijk thema is pesten en groepsdruk. Leerlingen worden door de beoefening van vechtsporten getraind in het weloverwogen, proportioneel en oplossingsgericht reageren op dreigende situaties. Ze leren zo situaties zelf te beoordelen en de juiste reactie te geven op gebeurtenissen die een andere (flexibele) reactie vragen.

Door te werken met kleine groepjes en doordat de leerlingen nauw en intensief contact hebben en kickboksen als instrument wordt gebruikt krijgen de kinderen een een vertrouwde band met de trainer.

Na dit intensieve traject worden de deelnemers gestimuleerd richting een lidmaatschap bij een vereniging. Er wordt op maat advies gegeven wat een geschikte sportclub of vereniging is om direct verder te gaan met sporten en krijgen ook 5 proefsessies om het geheel nog laagdrempeliger te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007334
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. D.B. Delvers
Verantwoordelijke organisatie:
Delda Sport