Mobiele menu

Revalidatie na een heupfractuur: effecten van eiwit en beweging op bot- en spiergezondheid en kwaliteit van leven

Projectomschrijving
Heupfracturen leiden vaak tot functionele beperkingen, verlies van zelfstandigheid, gewichtsverlies en verminderd welzijn. Slechts de helft van de patiënten herwint hun mobiliteit van vóór de breuk en 24% overlijdt binnen 1 jaar. Financiële gevolgen zijn aanzienlijk door operaties en langdurige zorg. Het aantal heupfracturen zal naar verwachting sterk stijgen door vergrijzing, wat de toegankelijkheid en kwaliteit van revalidatiezorg vermindert. Het optimaliseren van de behandeling is daarom essentieel.

Doel
Het doel is om de effectiviteit, kosten en kosteneffectiviteit van een eiwitrijk dieet en krachttraining gedurende 3 maanden te onderzoeken, in vergelijking met gebruikelijke zorg, op de bot- en spiergezondheid en kwaliteit van leven bij ouderen die herstellen van een acute heupfractuur. 

Aanpak/werkwijze
Dit project begint met een pilotstudie, om vervolgens na evaluatie te starten met een gecontroleerde interventiestudie. Er zullen 102 ouderen (≥65 jaar) die herstellen van een acute heupfractuur in Nederlandse revalidatiecentra worden geworven. Deelnemers worden gerandomiseerd over twee groepen: de interventiegroep (N=51) ontvangt een eiwitrijk dieet en krachttraining, en de controlegroep (N=51) ontvangt gebruikelijke zorg. Metingen bij aanvang, ontslag uit het revalidatiecentrum en na 3 maanden zijn onder andere botmarkers, botdichtheid, fysieke prestaties, spiermassa, kwaliteit van leven, stress en voedingstoestand. Ook vindt er kwalitatief onderzoek plaats naar barrières en faciliterende factoren van de interventie.

Samenwerkingspartners 
Het consortium bestaat uit de volgende partners: Wageningen Universiteit, HAN University of Applied Sciences, Rijnstate ziekenhuis, ziekenhuis Gelderse Vallei, Liemerije, Pleyade, Opella, Attent Zorg en Behandeling, Alliantie Voeding in de Zorg, en Osteoporose Vereniging. Het consortium is zo opgezet dat alle aspecten van het project zijn vertegenwoordigd. Hierbij bevordert de interdisciplinaire samenwerking de creativiteit voor het oplossen van het complexe vraagstuk van dit project. Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd van 3 patiënten en 1 mantelzorger, hiermee heeft de doelgroep van dit project ook inspraak in de vormgeving van het project.

Verwachte resultaten
Het is de verwachting dat dit project bijdraagt aan een betere revalidatie van mensen die een heupfractuur hebben doorgemaakt. Een betere revalidatie kan mogelijk bot- en spiergezondheid, voedingstoestand, en kwaliteit van leven verbeteren, en kosten en zorgbelasting verlagen. Daarnaast streven we naar verbetering van kennis en expertise over de optimale behandeling van heupfractuurpatiënten en een brede verspreiding ervan. Kennisverspreiding zal plaatsvinden via diverse kanalen, o.a. relevante websites, zorgnetwerken, richtlijnen, en wetenschappelijke tijdschriften en conferenties.

Overig
Diversiteit zal tweeledig worden meegenomen. Ten eerste zal het potentiële sekseverschil in uitvoering en resultaten worden bestudeerd. Ten tweede zullen personen met zowel een lage als hoge sociaaleconomische status worden geïncludeerd in de studie.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310028
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. Inge Groenendijk
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University & Research