Mobiele menu

Revalideren is leren. Opschaling revalidatiecoach naar poliklinische fase.

Projectomschrijving

Tijdens de klinische fase van de revalidatie bij Tolbrug Revalidatiecentrum wordt gewerkt vanuit de visie ‘Revalideren is Leren’. Om dat persoonlijke leerproces van de revalidant zo effectief mogelijk te begeleiden, is er in 2020 onder andere gestart met de inzet van een revalidatiecoach voor iedere revalidant.
Tussen oktober 2020 en maart 2021 heeft ook het poliklinisch revalidatieteam van Tolbrug de start gemaakt van behandelen naar coachen om het leerproces van de revalidant optimaal te laten
verlopen. In het verlengde van de klinische revalidatie zijn poliklinische revalidatiecoaches getraind om de revalidant en zijn naaste te ondersteunen in het aanleren van zelfmanagementvaardigheden.
Het effect van deze innovatie is dat poliklinische revalidanten meer initiatief laten zien, leren nadenken over wat ze zelf echt belangrijk vinden en willen leren en zelf actief mee denken over hun eigen leerproces. Zij geven aan meer zelfwaardering te voelen.
Met dank aan ZonMw / Zorg voor innoveren, een succesvolle implementatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Nederland ontvangen ongeveer 213.983 revalidanten per jaar revalidatiezorg (Revalidatie Nederland, 2020). Het doel van revalidatie is om mensen zo goed mogelijk te laten mee doen in de maatschappij ondanks hun beperkingen. Toch ervaren veel revalidanten dat het na de revalidatie moeilijk is mee te (blijven) doen en zelf regie over het leven te voeren. De geleerde vaardigheden uit de revalidatie-periode blijken voor hen niet vanzelfsprekend toepasbaar thuis. Revalidatie moet gaan om het leren opnieuw weer mee te doen en mee blijven doen, thuis en in de samenleving. Het is essentieel dat aandacht voor zelfmanagement integraal onderdeel is van het revalidatieproces. Terwijl hiervoor een persoonsgerichte benadering nodig is, is nu vooral het zorgsysteem leidend. Daarom is in maart 2020 de klinische afdeling van Tolbrug gestart met een nieuwe en innovatieve manier van revalideren. Een manier van werken die is gebaseerd op de methode Revalideren is Leren, ontwikkeld door Rehab Academy (Vuijk, 2014). Het leerproces van de revalidant is hierbij leidend zowel in inhoud, vorm, als organisatie van de behandeling. Essentiële elementen van het revalidatieprogramma zijn daarvoor anders ingericht. Alles is erop gericht om zo snel en goed voorbereid als mogelijk weer naar huis te kunnen en mee te doen in de eigen omgeving. De revalidatiearts bepaalt samen met de patiënt en diens naaste, volgens de principes van gezamenlijke besluitvorming, de hoofddoelstelling van het behandeltraject (rode draad). Vervolgens gaat de patient samen met het behandelteam aan de slag om dit behandeltraject vorm te geven. Een klein team van behandelaars en verpleegkundigen draait samen met de patienten de hele kliniek zonder dat een rooster voorschrijft wat er wanneer moet gebeuren. Het team trekt allerlei activiteiten uit de kast om (mede)revalidanten in beweging te krijgen en ze hun eigen grenzen te laten verkennen en herkennen. Revalidanten geven zo samen met het behandelteam vorm aan hun eigen revalidatie. De revalidatie coach We hebben gemerkt dat het voor revalidanten niet meevalt om volwaardig mee te kunnen doen bij gezamenlijke besluitvorming en bij het vorm en inhoud geven aan hun eigen revalidatieproces. Dit wordt bevestigd in de literatuur over gezamenlijke besluitvorming (Joseph-Williams N, 2014). Patiënten ervaren ongelijkheid t.o.v. behandelaars in kennis en informatie, maar ook in zeggenschap of macht. Zij geven aan niet goed te weten wat hun mogelijkheden zijn, wat zij kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Daardoor zijn zij geneigd de expertbehandelaar te volgen, ook als het niet hun eigen intrinsieke behandeldoel betreft. Patienten geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de besluitvorming, maar ook aan tijd om informatie te verwerken, en daarop te reageren (Joseph-Williams N, 2014). Binnen het project Revalideren is Leren hebben we hieraan vorm gegeven door elke revalidant een eigen revalidatie-coach te geven. De revalidatiecoach kijkt en zoekt samen met de revalidant naar wat er nodig is om het hoofddoel te bereiken. De revalidatiecoach is een behandelaar die de revalidant en zijn naasten helpt te komen tot inzicht in eigen leerdoel en de bijbehorende leervraag (inzicht & perspectief geven). Hij/zij helpt bij de praktische vertaling van deze vraag naar een behandeldoel, waarmee de revalidant terecht kan bij de expertprofessional. Revalidatiecoach stuurt ook het coachend werken van het behandelteam. Resultaat De eerste revalidanten die volgens dit gedachtengoed gecoacht en behandeld zijn, zijn naar huis. Het effect is zichtbaar; de klinische revalidanten laten meer initiatief zien, leren nadenken over wat ze zelf echt belangrijk vinden en willen leren, en denken zelf actief mee over hun eigen leerproces. Zij geven aan meer zelfwaardering te voelen (Revalidatie Magazine, 2020) (Rehab Academy, 2019). Dat was precies de bedoeling van deze zorginnovatie en transformatie. Ook zien we dat behandeltrajecten korter zijn en minder inzet van behandelaars nodig is. Hulpvraag: Het is wenselijk dat het behandeltraject vanuit de zelfde visie en werkwijze voortgezet wordt in de poliklinische fase (opschaling inzet revlidatiecoach).Essentieel binnen dit leertraject is dat ingezet wordt op een gepersonaliseerde aanpak gericht op zelfmanagement en zelfeffectiviteit van de revalidant. Revalidanten leren op deze manier duurzaam eigen oplossingen te vinden op basis van ervaring en vaardigheden. Voor deze transitie is een belangrijke transformatie nodig. Revalidatieprofessionals dienen bekwaam te zijn in het ondersteunen van zelfmanagamentvaardigheden bij de revalidant en coachend te werken. Tegelijkertijd zien we dat de omslag van werkwijze van behandelen naar coachen niet vanzelfsprekend is voor hen. Bovendien kent de poliklinische revalidatie een andere dynamiek dan de klinische revalidatie. Daarom de volgende hulpvraag: Hulp bij opschaling inzet revalidatiecoaches van klinische naar de poliklinische fase

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002568
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.A. van Kuijk MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Jeroen Bosch Ziekenhuis