Mobiele menu

Review of irinotecan, oxaliplatin, docetaxel and bevacizumab for the treatment of colorectal and gastric cancer.

Dit onderzoek biedt een overzicht van het wetenschappelijke bewijs voor de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van verschillende typen chemotherapie in de behandeling van maag- en darmkanker.
Docetaxel kan gebruikt worden bij uitgezaaid maagkanker maar wetenschappelijk bewijs dat van toepassing is op een Nederlandse populatie is zeldzaam. Er lijkt een positieve invloed te zijn van toevoeging van docetaxel aan de bestaande behandeling maar dit is niet bewezen. Tevens is nog onduidelijk wat de kosteneffectiviteit is van het gebruik van docetaxel bij uitgezaaid maagkanker.
Darmkanker kan in latere stadia behandeld worden met o.a. bevacizumab, oxaliplatin en irinotecan. De werkzaamheid van oxaliplatin bij darmkanker zonder uitzaaiingen is bewezen. Maar de werkzaamheid van oxaliplatin irinotecan en vooral bevacizumab bij uitgezaaid darmkanker heeft minder sterk bewijs. De kosteneffectiviteitsratio’s  van oxaliplatin en irinotecan lijken acceptabel, die van bevazicumab staat nog ter discussie.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
152031006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2010
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.A. Uyl-de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam