Mobiele menu

Rewind and Fast Forward: Effectiveness of a high intensive trauma-focused, family based therapy for children exposed to family violence.

Rewind and Fast Forward: Effectiviteit van een intensieve trauma- en gezinsgerichte behandeling voor kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld.

Er is behoefte aan een effectieve behandeling voor kinderen, gericht op de gevolgen van geweld in het gezin. Huidig onderzoek betreft een effectiviteitsstudie naar FITT, een behandeling voor kinderen met traumaklachten als gevolg van huiselijk geweld. FITT bestaat uit psycho-educatie, traumatherapie, oudertraining en systeemtherapie. FITT wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg aangeboden aan kinderen (en hun ouders) tussen de 12 en 20 jaar die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Uniek aan FITT is de gecombineerde aanpak gericht op traumaverwerking en het gezinssysteem. Binnen het onderzoek wordt de meerwaarde van de gezinsgerichte component, ten opzichte van alleen traumaverwerking, getoetst. In het onderzoek worden veranderingen op het gebied van veiligheid en trauma, bij 64 kinderen en hun ouders, in kaart gebracht.
 

Bekijk hier het trial-artikel van het onderzoek: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-021-05981-4 (januari 2022)

Augeo magazine ‘Aan de slag met kennis’

Samen met Augeo lanceerde ZonMw in 2021 een 1e magazine over opbrengsten uit onderzoek naar kindermishandeling. Relevant voor iedereen die werkt met kinderen en hun ouders. Van kraamhulp tot jeugd ggz-medewerker, van leerkracht tot arts op de spoedeisende hulp. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel.

Kenmerken

Projectnummer:
10260011910002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. V. Fictorie
Verantwoordelijke organisatie:
Kenter Jeugdhulp