Mobiele menu

Richtlijn Gezond Voedingsgedrag en Eetstoornissen

De richtlijn “signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen” is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geschreven in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. In deze richtlijn zijn de belangrijkste alarmsymptomen van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen die kunnen wijzen op een onderliggende lichamelijke ziekte benoemd. De JGZ-arts dient op deze alarmsymptomen te letten en indien ze aanwezig zijn moet overwogen worden om het kind door te sturen naar de kinderarts. Omdat alarmsymptomen voor een afwijkend voedingsgedrag vaak samen gaan met een afname van gewicht en soms ook lengte zijn er eenduidige afkappunten in de richtlijn opgenomen wanneer er sprake is van een afwijkende voedingstoestand. Het bepalen van een gewicht en lengte zijn hierbij de belangrijkste waardes. De alarmsymptomen kunnen leiden tot een onderliggende diagnose van een ziekte en daarom is in de richtlijn beschreven aan welke ziektes gedacht moet worden bij bepaalde alarmsymptomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.F.M. Joosten PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde