Mobiele menu

Richtlijn Gezond Voedingsgedrag en Eetstoornissen

Projectomschrijving

De richtlijn “signalering van somatische oorzaken van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen” is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde geschreven in samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg. In deze richtlijn zijn de belangrijkste alarmsymptomen van afwijkend voedingsgedrag bij kinderen die kunnen wijzen op een onderliggende lichamelijke ziekte benoemd. De JGZ-arts dient op deze alarmsymptomen te letten en indien ze aanwezig zijn moet overwogen worden om het kind door te sturen naar de kinderarts. Omdat alarmsymptomen voor een afwijkend voedingsgedrag vaak samen gaan met een afname van gewicht en soms ook lengte zijn er eenduidige afkappunten in de richtlijn opgenomen wanneer er sprake is van een afwijkende voedingstoestand. Het bepalen van een gewicht en lengte zijn hierbij de belangrijkste waardes. De alarmsymptomen kunnen leiden tot een onderliggende diagnose van een ziekte en daarom is in de richtlijn beschreven aan welke ziektes gedacht moet worden bij bepaalde alarmsymptomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Op te leveren producten: 1) Gemeenschappelijke richtlijn 2) Toolkit 3) Een eerste aanzet tot regionale workshops 4) Opzet van een helpdesk functie voor informatie en communicatie 5) Eind rapportage Strategie 1) Participatie kinderarts en diëtist in richtlijnwerkgroep JGZ 2) Terugkoppeling commissie voeding NVK 3) Terugkoppeling KODAZ 4) Gezamenlijk aanstellen van een coördinerende projectleider voor gehele project. De taak van de projectleiders is om: - op te treden als ambassadeur ten behoeve van het project voor alle deelnemende partijen; - draagvlak creëren; - tijdsbewaking richtlijn - gedurende het project worskhops organiseren; - ervaringen te systematiseren, clusteren en verspreiden; - opzetten website en helpdeskfunctie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.F.M. Joosten PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde