Mobiele menu

Richtlijn Overgewicht voor de Jeugdgezondheidszorg: Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen van 0-19 jaar.

JGZ-richtlijn om overgewicht tijdig te signaleren

Vraagstuk

Het aantal kinderen met overgewicht neemt toe in Nederland. In sommige risicogroepen is een kwart tot een derde te zwaar. Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Tijdig signaleren maakt het mogelijk om preventief in te grijpen, bijvoorbeeld met extra JGZ-consulten die het gezin helpen een gezondere leefstijl te kiezen. Of door kind of gezin te verwijzen naar speciale programma's.

Onderzoek

Op basis van recente inzichten uit de literatuur is een actuele, bewezen effectieve en algemeen bruikbare richtlijn voor de JGZ-praktijk geschreven. De relevante beroepsgroepen zijn bij de ontwikkeling betrokken.

Uitkomst

De richtlijn biedt JGZ-professionals handvatten voor het voorkomen, tijdig signaleren, ingrijpen en eventueel verwijzen van kinderen met overgewicht. De richtlijn is geschreven voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten in de JGZ en sluit aan op de CBO-richtlijn Obesitas. De implementatie van de richtlijn kan de komende decennia een grote gezondheidswinst opleveren.

Lees meer over dit project op de pagina Jeugd (overgewicht)

Producten

Titel: Samenvatting JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: Verslag Proefimplementatie richtlijn Overgewicht met aanbevelingen voor de implementatie
Titel: A4-kaart JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: Indicatoren met aanbevelingen welke opgenomen zouden kunnen worden in het DD JGZ
Titel: Power point presentatie (uitgebreid) JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: Poster JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: Power Point presentatie (in het kort) JGZ-richtlijn Overgewicht
Titel: Media overzicht samenvatting (kranten, tijdschriften, websites,televisie, radio)

Verslagen


Eindverslag

xx

Kenmerken

Projectnummer:
156000008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.E. Kist-van Holthe MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc