Mobiele menu

Richtlijn voor de diagnostiek van koemelkallergie in Nederland

Ongeveer 2.5–5 procent van alle kinderen heeft last van koemelkallergie. Voor het vaststellen van koemelkallergie in Nederland bestaat nog geen gemeenschappelijke richtlijn.
Deze richtlijn wordt ontwikkeld om zowel op het consultatiebureau, in de huisartsenpraktijk als in de ziekenhuizen op dezelfde manier en zo betrouwbaar mogelijk vast te stellen of een kind allergisch is voor koemelk. Hierdoor kunnen de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven in deze groep jonge patiënten verbeteren. Ook kunnen de ziektelast, nadelige gevolgen van het onnodig volgen van een dieet en onnodige medische kosten verminderen.

De dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest geldt als de meest betrouwbare test. Hierbij krijgt het kind op één dag in oplopende hoeveelheden testvoeding toegediend met daarin onherkenbaar melk verstopt, en op een andere dag testvoeding zonder melk. Voor de richtlijn zal deze test praktisch toepasbaar worden gemaakt voor zowel de consultatiebureaus, huisartsenpraktijken als de ziekenhuizen.

Verslagen


Eindverslag

Zie verslag ingediend 17-1-2013

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156000018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.B. Sprikkelman
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde