Mobiele menu

Richtlijnontwikkeling Jeugdgezondheidszorg: Nazorg pre- en dysmaturen

In 2007 werd in Nederland 7,6% van alle kinderen prematuur (zwangerschapsduur <37.0 weken) geboren, waarvan 1,5% zeer vroeg-prematuur (<32.0 weken). In 2007 werd 1,4% van de pasgeborenen met een geboortegewicht onder 1500 gram geboren; meest te vroeg geboren kinderen. Deze kinderen ontvangen vaak nazorg door zowel de kinderarts in het ziekenhuis als het consultatiebureau, als onderdeel van de reguliere jeugdgezondheidszorg voor pasgeborenen. Momenteel wordt op dit terrein een JGZ-richtlijn ontwikkeld met aanbevelingen voor de praktijk. De richtlijn beschrijft 1) basiskennis over de gevolgen voor zowel de kinderen als hun ouders, 2) de mogelijkheden voor vroegherkenning, interventies en doorverwijzing door de JGZ. En 3) een meer praktisch stuk over de samenwerking (met o.a. kinderartsen) en de overdracht van gegevens, dat voornamelijk gebaseerd is op Samenwerken en Afstemmen (uit 2009), geschreven door een werkgroep vanuit de beroepsverenigingen Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland en de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde.

Producten

Auteur: Sylvia van der Pal, Nen Heerdink, Margreet Pols, Pauline Verloove
Auteur: S. Veen 1 1. Mede namens de Landelijke Werkgroep van participerende Verenigingen en Organisaties

Verslagen


Eindverslag

Zie eerder ingediende eindverslag (28 maart 2013). Bij dit aanvullende eindverslag wordt alleen de richtlijn als bijlage bij het eerder ingediende eindverslag ingediend.

Er is een conceptrichtlijn ontwikkeld die tijdens het voortgangsoverleg positief is beoordeeld door ZonMw. TNO is vervolgens door ZonMw gevraagd om een proefimplementatieplan in te leveren met aangepaste planning voor het opleveren van de richtijn en een concept van een informatietekst voor ouders.
Dit plan en de bijbehorende begroting (voor de vergoeding van de organisaties en aanvullende uren voor TNO mbt tot de wijziging naar de "regionale" proefimplementatie, in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel) is bijgevoegd in de bijlagen.

Kenmerken

Projectnummer:
156000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.M. van der Pal
Verantwoordelijke organisatie:
TNO