Mobiele menu

Richtlijnontwikkeling lijkschouw en FMO (forensisch medisch onderzoek)

De lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek (FMO) zijn kerntaken van forensisch artsen. Beide taken zijn van belang bij delicten waarbij persoonlijk of dodelijk letsel is opgelopen. Een kwalitatief goede uitvoer van deze taken is van cruciaal belang voor waarheidsvinding in de strafrechtketen. De huidige richtlijnen zijn verouderd en gebaseerd op praktijkervaring(en) en stellen forensisch artsen onvoldoende in staat om vanuit een wetenschappelijke onderbouwing te werken.

Doel en werkwijze

In dit 3-jarige project ontwikkelen beroepsorganisaties, ketenpartners en richtlijnmethodologen nieuwe richtlijnen voor

  1. de lijkschouw
  2. voor FMO

Hiervoor worden de beginselen van evidence-based richtlijnontwikkeling gevolgd, met de AQUA-leidraad als basis.

Verwacht resultaat

De totstandkoming van deze nieuwe richtlijnen zal leiden tot eenduidiger en meer wetenschappelijk onderbouwd handelen, wat resulteert in een verbetering van de kwaliteit van de lijkschouw en het FMO.

Kenmerken

Projectnummer:
10480022210002
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst-Heesters MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Forensisch Medisch Genootschap
Afbeelding

Forensische geneeskunde

Dit project is een van de projecten van het programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma dragen we bij aan wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Dit leidt tot betere waarheidsvinding en kwaliteit van zorg in de eerstelijns forensische context.