Mobiele menu

Risk assessment and MR imaging in prostate cancer diagnosis: an impact analysis

Een van de grote uitdagingen binnen de prostaatkanker diagnostiek is het verminderen van de nadelen van overdiagnostiek zonder dat agressieve (relevante) prostaatkankers worden gemist. Een juiste risico-inschatting voorafgaand aan eventuele prostaatbiopten, met behulp van PSA(bloed)-bepaling, lichamelijk onderzoek en echografie van de prostaat (www.prostaatwijzer.nl) kan de overdiagnostiek van niet-relevant prostaatkanker verminderen. Daarnaast kan een prostaat-MRI goed voorspellen welke mannen een laag risico hebben op prostaatkanker. Bij de MR PROPER studie zijn deze twee zorgpaden vergeleken die gebruikmaken van risico-inschatting.

Beide zorgpaden presteerden vergelijkbaar voor het detecteren van relevant prostaatkanker. Maar bij het MRI-zorgpad werden bij minder mannen een biopt uitgevoerd en werden minder niet-relevante kankers gevonden (=vermindering van overdiagnostiek). In de toekomst moet worden gekeken hoe beide zorgpaden kunnen worden gecombineerd zodat de prestaties van zowel risico inschatting op basis van de Prostaatwijzer als die van MRI kunnen worden ingezet.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: A Prospective Multicenter Comparison Study of Risk-adapted Ultrasound-directed and Magnetic Resonance Imaging-directed Diagnostic Pathways for Suspected Prostate Cancer in Biopsy-naive Men
Auteur: Ivo M Wagensveld 1, Daniel F Osses 2, Pieter M Groenendijk 3, Frank M Zijta 4, Martijn B Busstra 5, Elena Rociu 6, Jelle O Barentsz 7, J P Michiel Sedelaar 8, Berber Arbeel 9, Ton Roeleveld 10, Ivo G Schoots 37 et al; MR-PROPER Study Group
Magazine: European Urology 2022 Sep;82(3)
Link: http://10.1016/j.eururo.2022.03.003
Titel: Optimizing Prostate Cancer Screening, Detection and Active Surveillance by Risk Stratification Strategies
Auteur: Daniël F. Osses

Verslagen


Eindverslag

Op 1 april 2019 heeft de MR PROPER studie 23 participerende centra in Nederland. In 18 van de 23 centra wordt momenteel actief geïncludeerd; de 1e inclusie was op 1 december 2017. In overleg met ZonMw is besloten om het design enigszins aan te passen. Dit houdt in dat de twee TRUS-armen (= TRUS-‘only’ en TRUS-‘first’) ten aanzien van analysedoeleinden worden samengevoegd tot één gecombineerde TRUS-arm. Op deze manier kan nog steeds met voldoende power de hoofdvraag van dit project beantwoord worden. Volgens de herziende powerberekening dienen in totaal 1876 patiënten geïncludeerd te worden in de studie. In de MRI-arm participeren 13 centra en in de gecombineerde TRUS-arm 10 centra. Het totale inclusieaantal op 1 april 2019 is 963 patiënten (529 patiënten in de MRI-arm en 434 patiënten in de gecombineerde TRUS-arm). De MRI-arm loopt daarmee goed op schema. In de gecombineerde TRUS-arm is momenteel een inhaalslag gaande (zie versnelde stijging van de grafiek) waardoor de verwachting is dat de inclusie in deze arm ook op schema zal gaan lopen. Op basis van de huidige situatie met 18 includerende centra en de stijgende inclusiesnelheid per maand in beide armen is het gestelde doel haalbaar binnen de gestelde projectduur. Omdat deze studie een unieke registratie is van klinische data in Nederland blijven wij inzetten op een database met zo veel mogelijk mannen.

Kenmerken

Projectnummer:
843004105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.G. Schoots
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC