Mobiele menu

Risk-based screening for chronic kidney disease

Vraagstuk

Door slechte leefstijl en de veroudering van de bevolking vormen chronische nierziekten een toenemend probleem in Nederland. Interventies zijn het meest effectief in de vroege fase van nierziekten. Screening wordt echter alleen toegepast wanneer iemand bekend is met cardiometabole aandoeningen of een gedefinieerd hoog risico hierop heeft. Dit project geeft inzicht in de (kosten)effectiviteit van meerdere screeningstrategieën voor chronische nierziekte.

Onderzoek

Deelnemers werden via hun werkgever of verzekeraar benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Via de Persoonlijke GezondheidsCheck van &niped werden verschillende risicofactoren voor cardiometabole aandoeningen bepaald. Op basis van verschillende soorten metingen konden meerdere screeningstrategieën worden geëvalueerd.

Uitkomst

Het opsporen van chronische nierziekte is het meest (kosten)effectief op basis van albuminecreatinine- ratio (ACR) bepalingen al dan niet in combinatie met een simpele vragenlijst voor het inschatten van het cardiometabole risico ('Test uw Risico', TuR). De resultaten van dit onderzoek zijn met name geschikt en relevant binnen de beroepsbevolking. De deelnemers waren vooral werknemers, ZZP-ers en gepensioneerden.

Verslagen


Eindverslag

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de (kosten)effectiviteit van meerdere screeningstrategieën voor chronische nierziekte. Deelnemers van dit onderzoek werden via hun werkgever of verzekeraar benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Via de Persoonlijke GezondheidsCheck van &niped werden verschillende risicofactoren voor cardiometabole aandoeningen bepaald. Op basis van verschillende soorten metingen konden meerdere screeningstrategieën worden geëvalueerd. Het opsporen van chronische nierziekte is het meest (kosten)effectief op basis van albumine-creatinine-ratio (ACR) bepalingen al dan niet in combinatie met een simpele vragenlijst voor het inschatten van het cardiometabole risico ('Test uw Risico' (TuR), zie www.testuwrisico.nl). De resultaten van dit onderzoek zijn met name geschikt en relevant binnen de beroepsbevolking. De deelnemers waren vooral werknemers, ZZP-ers en gepensioneerden.

Kenmerken

Projectnummer:
531002003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.A. Kraaijenhagen
Verantwoordelijke organisatie:
NIPED