Mobiele menu

The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation.

Bij CenteringPregnancy (CP) wordt in plaats van de één op één controles tijdens de zwangerschap de zorg aangeboden aan een groep van tien tot twaalf zwangeren met eenzelfde zwangerschapsduur. Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. In de regio Noordelijk Zuid-Holland is het effect van CP geëvalueerd in 13 verloskundige praktijken en 2 ziekenhuizen. Uit dit project blijkt dat er geen verschillen zijn in zwangerschapsuitkomsten tussen CP en individuele zorg. In CP kregen zwangeren wel meer verloskundige controles, waren vrouwen meer tevreden over de prenatale zorg en begonnen ze vaker met borstvoeding. Vrouwen in CP die voor het eerst zwanger waren vonden dat ze minder opvoedvaardigheden hadden. Ze hadden wel meer kennis over zwangerschap, rookten minder tijdens of na de zwangerschap en in vergelijking met vrouwen die niet voor CP kozen namen zij minder vaak pijnmedicatie tijdens de bevalling. Vrouwen in CP die zwanger waren van een volgend kind verwachtten meer pijn tijdens de bevalling maar, in vergelijking met vrouwen die niet voor CP kozen, voelden zij zich daarentegen beter voorbereid op de bevalling en bevielen vaker thuis. Ze aten daarnaast vaker fruit tijdens de zwangerschap en dronken minder vaak alcohol na de bevalling.

Producten

Titel: Group based prenatal care in a low-and high risk population in the Netherlands: a study protocol for a stepped wedge cluster randomized controlled trial
Auteur: van Zwicht, Birgit S., Crone, Matty R., van Lith, Jan M. M., Rijnders, Marlies E. B.
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5111184/
Titel: Pregnant women at increased risk of adverse perinatal outcomes: A combination of less healthy behaviors and adverse psychosocial and socio-economic circumstances
Auteur: Crone, M.R., Luurssen-Masurel, N., Bruinsma-van Zwicht, B.S., van Lith, J.M.M., Rijnders, M.E.B.
Magazine: Preventive Medicine
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31445113/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.R. Crone
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center