Mobiele menu

Roken-, alcohol- en drugspecifieke opvoeding Advies en ondersteuning aan ouders

Op twaalfjarige leeftijd drinkt 16 procent van de scholieren regelmatig en wordt 8 procent weleens dronken. Op deze leeftijd heeft 15 procent gerookt en 2 procent geblowd. Op 16-jarige leeftijd drinkt 78 procent regelmatig, wordt 59 procent weleens dronken, heeft 52 procent gerookt en 30 procent geblowd.
Ouders kunnen helpen voorkomen dat hun kinderen met roken, drinken en blowen beginnen. Omdat dit middelengebruik zich in dezelfde leeftijdsfase ontwikkelt en vaak tegelijk voorkomt hebben ouders behoefte aan samenhangende voorlichting en informatie.
Met deze nieuwe brede campagne van het Trimbos-instituut en Stivoro worden ouders landelijk en regionaal op een samenhangende manier voorgelicht en toegerust om te voorkomen dat hun kind gaat roken, drinken of blowen. Ze krijgen informatie over effectieve maatregelen. Daarbij wordt voortgebouwd op twee succesvolle opvoedingscampagnes van de afgelopen jaren: 'Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind' en 'Uw kind naar de brugklas, praat nu over roken'.

Verslagen


Eindverslag

Het Trimbos-instituut en STIVORO hebben in 2010-2011 samen met regionale partners een brede leefstijlcampagne 'Roken, drinken, blowen & opvoeding. Hoe pak jij dan aan?' uitgevoerd. Het programma is gericht op ouders met kinderen in de leeftijd 10-16 jaar. Het doel is om ouders kennis en opvoedtips aan te reiken om middelengebruik op jonge leeftijd te voorkomen. Ook kunnen ouders op www.hoepakjijdataan.nl een online cursus doen om vaardigheden oefenen om te praten met hun kind over niet roken, drinken en blowen. Er zijn methodieken ontwikkeld, onderzocht en geïmplementeerd voor ouders met kinderen in het basisonderwijs, ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs en ouders met opvoedvragen of beginnende problemen in de opvoeding. Met behulp van een landelijke en regionale mediacampagne 'Hoe pak jij dat aan?' (radio, internet, print, vrije publiciteit) zijn ouders bewust gemaakt van hun invloed op het roken, drinken en blowen van hun kind en doorverwezen naar het online en regionaal aanbod. Speciale aandacht ging uit naar de inpassing van campagnematige- en voorlichtingsactiviteiten binnen het lokaal alcoholmatigingsbeleid, tabakspreventiebeleid en drugsbeleid. Dat is onder andere gebeurd via regionale proeftuinen waarbinnen implementatievraagstukken die spelen in de regio op het gebied van roken, drinken, blowen & opvoeding zijn uitgewerkt en beschreven in handleidingen en draaiboeken voor professionals. Het programma heeft eraan bijgedragen dat professionals materialen en methodieken in handen hebben om ouders, volgens de laatste evidence-based en practice based inzichten, te ondersteunen bij middelspecifieke opvoeding en het weerbaar maken van hun kind.

De campagne ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind’ van het Trimbos-instituut en de campagne ‘Uw kind naar de brugklas, praat nu over roken’ van Stivoro zijn in 2010 samengevoegd tot een brede leefstijlcampagne voor ouders over Roken-, alcohol- en cannabisopvoeding.
Er is in 2010 stapsgewijs gewerkt aan integratie. Er werd nog met bestaande (massamediale) uitingen gewerkt, maar de oplettende ouder heeft misschien gezien dat de TV commercials over alcoholpvoeding en rokenopvoeding al een overeenkomstige pay-off hadden: Uw kind en alcohol, u kunt er iets aan doen / Uw kind en roken u kunt er iets aan doen.
Aan'de achterkant is veel gedaan om de onderwerpen te integreren. Er is onderzoek gedaan en er zijn materialen en interventies ontwikkeld om ouders op een samenhangende manier voorlichting te kunnen geven en te ondersteunen bij roken-, alcohol- en cannabisopvoeding.
De bedoeling was de nieuwe brede campagne in 2011 met een postbus 51 campagne te lanceren. Binnen het huidige politieke klimaat komt de leefstijlcampagne voor ouders echter niet meer in aanmerking voor postbus 51. Er is een nieuwe strategie ontwikkeld voor 2011 om zonder RTV ouders zowel via de regio als landelijk te kunnen bereiken met informatie en voorlichting rondom deze onderwerpen.
Tijdens de kwetsbare momenten voor het beginnen met alcohol worden zijn in 2010 verschillende campagnes uitgerold. Daarbij is zoveel mogelijk gewerkt vanuit de behoefte van de regio, professionals hebben persoonlijke contacten met ouders, en zij werken aan een samenhangend aanpak met verschillende partijen.
Met de werkgroep Evenementen, waar dertien regionale instellingen in participeren onder voorzitterschap van de GGD Nijmegen, is een start gemaakt met een nauwe manier van lokaal-landelijk samenwerken bij de leefstijlcampagne.
De kwetsbare momenten (carnaval, vakantie, overgang middelbare school, feestdagen) blijven in 2011 een kapstok om ouders voorlichting te geven en te ondersteunen bij middelspecifieke opvoeding. Tijdens deze kwetsbare momenten willen we ouders helpen om bij de leeftijd passende regels te stellen en hun kind te ondersteunen en weerbaar te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
207000006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I.G.H. Schulten
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut