Mobiele menu

Rol van de Coach

Enkele jaren geleden is binnen de organisatie een nieuwe rol geïntroduceerd in het team: de verpleegkundig coach. Deze toevoeging heeft de afstand tussen de teamleider en de werkvloer vergroot. Om deze kloof te overbruggen, kreeg de verpleegkundig coach extra taken en verantwoordelijkheden. Echter, deze taken en verantwoordelijkheden zijn nooit duidelijk beschreven, wat heeft geleid tot uiteenlopende verwachtingen van de rol. Hierdoor geven alle coaches op de locatie een andere invulling aan hun rol, wat weer leidt tot frustraties bij collega's en teamleiders.

Aanpak

Het project heeft een concrete werkmethode ontwikkeld die op de locatie wordt geïmplementeerd. Deze methode is gebaseerd op de verwachtingen van zowel collega's van de werkvloer, teamleiders, als de rolbeoefenaars zelf. Door de werkmethode beter te structureren, weten alle betrokkenen duidelijk wat er van hen verwacht wordt.

Resultaten

De implementatie van de nieuwe werkmethode heeft geleid tot een betere afstemming tussen de verpleegkundig coaches, collega's en teamleiders. Iedereen heeft nu een helderder beeld van de rol van de verpleegkundig coach en wat deze precies inhoudt. Dit heeft de efficiëntie en effectiviteit van het team vergroot en de frustraties verminderd.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Erik Kruidenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Topaz