Mobiele menu

The role of the mycobiome in Clostridioides difficile colonization and infection.

Clostridioides difficile is een bacterie die een ernstige darminfectie kan veroorzaken, vooral bij patiënten die zijn opgenomen in een zorginstelling en met antibiotica behandeld worden.

In Nederland lopen per jaar ongeveer 2700 ziekenhuispatiënten een C. difficile infectie (CDI) op. Ook komt C. difficile bij ongeveer 5% van de gezonde volwassenen in het maagdarmkanaal voor zonder klachten te geven. De populatie bestaat dus uit mensen die drager of geen drager zijn van C. difficile en mensen die een infectie oplopen.

De darmmicrobiota speelt een belangrijke rol bij kolonisatie, dan wel infectie, door C. difficile. Hoewel er al veel bekend is over de rol van bacteriën, is er weinig bekend over de invloed van schimmels (mycobiota) op de aanwezigheid van C. difficile. In dit onderzoek brengen wij de mycobiota van ziekenhuispatiënten met/zonder C. difficile dragerschap of infectie in kaart om de interacties tussen schimmels, bacteriën en C. difficile en het ontstaan van CDI te begrijpen.

Verslagen


Eindverslag

Clostridioides difficile is een bacterie die ernstige darminfecties (CDI) kan veroorzaken, vooral bij patiënten die zijn opgenomen in een zorginstelling en met antibiotica behandeld worden. Ook komt C. difficile bij ongeveer 5% van de gezonde volwassenen in het maagdarmkanaal voor zonder klachten te geven. De populatie bestaat dus uit mensen die drager of geen drager zijn, en mensen die een infectie oplopen. De darmmicrobiota speelt een belangrijke rol bij C. difficile kolonisatie, dan wel infectie. Er is echter nog weinig bekend over de rol van schimmels (mycobiota). In dit onderzoek hebben wij de mycobiota van gezonde volwassenen en ziekenhuispatiënten met/zonder C. difficile dragerschap of infectie in kaart gebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat de gist Candida in mindere mate aanwezig is in gezonde volwassenen ten opzichte van patiënten, ongeacht C. difficile dragerschap of CDI. Tevens is er een mycobiota samenstelling kenmerkend voor CDI patiënten waargenomen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.J. Kuijper
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center